De Groninger woningcorporatie Nijestee zet ondanks de economische crisis nauwelijks meer huurders uit hun huis dan vorig jaar. Dat is te danken aan het project 'Samen er op af'. Door de samenwerking daarin tussen de woningcorporatie en de kredietbank worden huurachterstanden snel aangepakt.

Wanneer huurders één of twee maanden hun huur niet hebben betaald, komt een medewerker van Nijestee op huisbezoek. Als blijkt dat er naast de huurschuld sprake is van andere schulden en meer financiële problemen, wordt onmiddellijk tijdens het huisbezoek naar de GKB gebeld.

Bron: www.dvhn.nl