Het effect van innovatie op het Europese midden- en kleinbedrijf

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) blijft de ruggengraat van de Europese economie, maar een hernieuwde focus op innovatie en digitalisering is wenselijk om concurrerend te blijven. Hoewel een digitale transformatie het mkb kansen biedt om te innoveren en te groeien, zijn er nog genoeg barrières die dit kunnen belemmeren en het digitaliseringsproces vertragen. In deze Europe Monitor (PDF, Engelstalig, 12 pagina’s) leest u deze kansen, maar ook uitdagingen zijn en hoe het mkb hiermee kan omgaan.

Macro-economische update Europa

Verder gaan we in op de macro-economische ontwikkelingen binnen Europa. Terwijl de Europese economie verder groeit, is in het tweede kwartaal van dit jaar de mate van expansie afgenomen. Dit was in lijn met eerdere verwachtingen.

Nu de ‘output gap’ positief is geworden, heeft de inflatie aan kracht gewonnen. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn de kosten van arbeid in de Europese Unie het snelst gegroeid in vergelijking tot de afgelopen tien jaar. Dit zorgt eveneens voor een opwaartse druk op de inflatie, hoewel tussen landen aanzienlijke verschillen bestaan. Verdere prijsstijgingen zullen desondanks beperkt zijn, aangezien een zwakkere economische groei die tegenwerkt. Mede daarom zal de ECB pas in de tweede helft van 2019 de rente enigszins verhogen.

Nederlandse economie is de piek voorbij

In 2017 draaide de Nederlandse economie op volle toeren. Hierdoor behaalden we één van de hoogste groeicijfers van West-Europa. Hoewel het momentum sterk blijft in 2018, verwachten we dat het groeipercentage zal afnemen. Dit omdat een sterk krimpend surplus op de arbeidsmarkt en aan productieve capaciteit de rem zet op economische groei.

De werkloosheid is fors afgenomen in Nederland en een groeiend aantal bedrijven beschouwt het gebrekkige aanbod van werkzoekenden als een belemmering voor verdere groei. In de huizenmarkt leidt spanning tussen vraag en aanbod tot sterke prijsstijgingen. Op korte termijn zijn de vooruitzichten voor de Nederlandse economie gunstig, hoewel vooral op handelsvlak risico’s bestaan die het huidige groeipad ongunstig kunnen beïnvloeden.

Bron: PwC