Wat brengt de toekomst voor Europa? Die vraag proberen we te beantwoorden in de European Economic Outlook 2020 (PDF, Engelstalig, 18 pagina’s). In een tijd waarin stagnatie steeds waarschijnlijker is in de westerse economieën, houdt een focus op economische groei en andere macro-economische indicatoren stand. Maar deze focus gaat gepaard met meer genuanceerde standpunten over wat deze indicatoren moeten ondervangen. Deze heroverweging van macro-economische maatstaven, zoals het bruto binnenlands product en de inflatie, volgen vanuit het besef dat we in een andere of nieuwe economie leven.

Overwegingen op langere termijn voor de nieuwe economie

Met het vergrijzen van de bevolking, een constante daling van het arbeidsaanbod en een stijging van de afhankelijkheidsratio lijkt de oplossing te liggen in meer investeringen in de productieve capaciteit en het ontsluiten van het potentieel van technologische innovaties. Van essentieel belang hierbij zijn investeringen in vast kapitaal, onderzoek en ontwikkeling, en de reductie van zowel afval als vervuiling.

Als het om fiscaal beleid gaat, komen overheden door deze ontwikkelingen op een kruispunt te staan. Ze moeten besluiten hogere schulden aan te gaan om de productiviteit te stimuleren, het welzijn te verbeteren via gerichte investeringen, of een voorzichtige koers aan te houden en fiscale ruimte vrij te houden voor minder voorspoedige economische tijden. De verwachting is dat het monetaire beleid ruim blijft als gevolg van het inflatiedoel, dat ter discussie staat in tijden van lagere groei, digitalisering en dalende prijzen.

Matige groei in 2020

In 2020 verwachten we een matige groei, waaraan onzekerheid over de mondiale wereldhandel, protectionisme en minder activiteit in de maakindustrie ten grondslag liggen. Komend jaar zal worden gekenmerkt door een ruimer – wellicht zelfs groener – monetair beleid, voorzichtig fiscaal beleid, een krimpende staatsschuld dankzij lagere kosten en juist een hogere schuldhefboom in de private sector. De weerbare arbeidsmarkt blijft een positieve factor komend jaar, terwijl een hogere schuldenlast in de private sector verdere kwetsbaarheden zal blootleggen.

Bron: PwC