Nederlandse CEO’s zijn minder optimistisch over de economische groei dan vorig jaar. Uit de Nederlandse uitkomsten van PwC’s wereldwijde enquête blijkt dat nog maar zo’n 32 procent van de ondervraagde CEO’s verwacht dat de economie de komende twaalf maanden (bescheiden) zal groeien. Dat is fors minder dan vorig jaar. Uit de CEO Survey (PDF, Engelstalig, 48 pagina’s) blijkt verder dat Nederlandse CEO ’s zich vooral zorgen maken over de internationale omgeving waarin zij zakendoen. De Nederlandse uitkomsten zijn in lijn met de wereldwijde uitkomsten.

Belangrijkste uitkomsten:

  • 32 procent van de Nederlandse CEO’s denkt dat de wereldwijde economische groei komend jaar toeneemt. Vorig jaar was dat nog 67 procent. 33 procent verwacht krimp.
  • 42 procent van de Nederlandse CEO’s is vol vertrouwen dat de omzet van het eigen bedrijf de komende twaalf maanden toeneemt. Kijkend naar een langere termijn van drie jaar, komt dat percentage uit op 28 procent.
  • De grootste zorgen van de Nederlandse CEO’s hebben betrekking op politieke onzekerheid (74 procent), overregulering (72 procent), geopolitieke onzekerheid (70 procent), beschikbaarheid van key skills (70 procent), cyberbedreigingen (69 procent) en handelsconflicten (68 procent).

Economische vooruitzichten

CEO’s zijn veel minder optimistisch over de economische vooruitzichten dan vorig jaar. Hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen van PwC waarschuwt voor te veel pessimisme bij CEO’s. ‘De fundamenten van de Nederlandse economie zijn goed.’

Lees meer op de website van PwC

Artificial intelligence

CEO’s verwachten veel van de toepassing van artificial intelligence. Ze willen de komende jaren beginnen met het integreren van deze nieuwe technologie in hun organisaties.

Lees meer op de website van PwC

Talent

PwC-bestuurder Marc Borggreven herkent de krapte op de arbeidsmarkt en het gebrek aan de juiste vaardigheden maar stelt dat organisaties voldoende instrumenten tot hun beschikking hebben om met deze nieuwe realiteit om te gaan.

Lees meer op de website van PwC

Bron: PwC