Na een geslaagde proef met ondernemers en vermogende klanten gaat Rabobank nu over tot introductie van Rabo&Co. Met dit online platform brengt Rabobank ondernemers die geld willen lenen en vermogende klanten van de bank die willen investeren bij elkaar. Hiermee verbreedt Rabobank de toegang tot financiering voor ondernemers en biedt de bank vermogende klanten een nieuwe mogelijkheid om hun vermogen aan te wenden. Rabo&Co is een aanvulling op bestaande financieringsvormen, zoals regulier bankkrediet en crowdfunding.

Marcel Gerritsen, hoofd Financieren Bedrijven bij Rabobank: ‘Rabobank wil dat iedere ondernemer met een goed plan een financiering krijgt. Rabo&Co helpt daarbij. Het biedt ondernemers een aanvulling op een uitsluitend bancaire financiering. Particuliere investeerder en bank delen naar rato de opbrengsten van de zekerheden als een ondernemer in betalingsproblemen komt. En voor Rabobank betekent dit dat we méér financieringen kunnen verstrekken, omdat de leningen maar gedeeltelijk via de eigen balans lopen. Rabobank loopt hiermee vooruit op mogelijke strengere kapitaaleisen als gevolg van Basel IV.’

In de pilotfase is via Rabo&Co een aantal leningen verstrekt. Nieke Martens, hoofd Private Banking bij Rabobank: ‘Een goede afstemming tussen vraag en aanbod is een belangrijke succesfactor gebleken. We hebben tijdens de pilot ervaren dat er bij vermogende klanten op dit moment veel animo is voor dit concept. Het spreekt met name klanten aan die zelf vermogen hebben opgebouwd met ondernemen. Ze voelen zich verbonden met het project of doel dat de aanvrager nastreeft. We hebben besloten om Rabo&Co voor onze vermogende klanten gefaseerd te introduceren. Afhankelijk van de snelheid waarmee het volume op het platform van Rabo&Co zich gaat ontwikkelen, zal een steeds grotere groep vermogende klanten toegang krijgen. Op deze manier creëren we een optimale match van vraag en aanbod vanaf de start van het platform.’

SIMgroep, een nichebedrijf dat zich bezig houdt met frontoffice oplossingen voor de overheid, is één van de bedrijven dat via Rabo&Co is gefinanceerd. Frank de Goede, directeur/eigenaar van SIMgroep: ‘Ook wij zien de wereld van financieringen enorm veranderen, het is minder overzichtelijk geworden. Het is lastig als je geen specialist bent, om te weten wat goed is. Ik vond het plezierig dat ik hiervoor bij Rabobank kon aankloppen. Het was vertrouwd voor mij dat Rabobank als partner regie heeft gevoerd op deze vorm van financieren.’

Met de landelijke uitrol van Rabo&Co zet Rabobank in Nederland een stap voorwaarts in het innovatief financieren van ondernemers. Waar marktplaatsfinancieren al langer gemeengoed is in de US, UK en China, staan deze financieringen nog in de kinderschoenen in continentaal Europa. Andere vormen van crowdfunding zijn echter ook in Nederland niet meer weg te denken. Er komen steeds meer platforms, die onder meer verschillen in doelgroep, financieringsvorm en selectiecriteria. Voor verdere groei van crowdfunding is de beheersing van kredietrisico essentieel. Rabo&Co is een bijzondere vorm van financieren waarbij vermogende klanten intekenen op een lening van een ondernemer en deze samen met de bank verstrekken.

Bron: Rabobank