Voor miljoenen transacties van betaaldienstverlener Mollie is vanaf nu direct de winkelnaam te zien in apps van verschillende banken na een online aankoop. Tot nu stond alleen de naam Mollie vermeld en werd de webwinkel enkel in de omschrijving vermeld. Dat leidde tot onduidelijkheid onder consumenten. Rabobank levert de technologische oplossing om direct de winkelnaam te tonen en werkt met Mollie samen om mensen eenvoudiger inzicht te bieden in hun geldzaken.

Rabobank en Mollie hebben samen een marktaandeel van meer dan 50% van alle webshops in Nederland. In totaal worden er circa 378 miljoen online betalingen via iDEAL per jaar gedaan in ons land.

Remco Boer namens Mollie: “Mollie houdt betalingsverkeer graag eenvoudig en overzichtelijk, voor iedereen. Zowel voor de ondernemer als zijn klanten: de consument. Een duidelijke tenaamstelling op het rekeningafschrift is heel belangrijk, omdat de consument hierdoor direct ziet waar hij een bestelling geplaatst heeft. Bovendien is het belangrijk voor de zichtbaarheid van de webwinkel. De naam op een transactie is dan ook een belangrijk stuk profilering voor de ondernemer. Aangezien Mollie zo’n 50% van de Nederlandse markt bedient, heeft deze aanpassing veel impact.”

Nico Strauss namens Rabobank: “Zodra je een onbekende naam ziet op je bankafschrift, dan denk je in eerste instantie dat er iets niet klopt. Dat voorkomen Rabobank en Mollie nu door eerst de naam van de webwinkel te tonen. Voor winkeliers die bij Mollie zijn aangesloten biedt dit extra gemak. En consumenten zien nu direct een heldere naam in de bankieren app, ongeacht de bank waar zij hun rekening hebben lopen. Afboekingen zijn op deze manier bijvoorbeeld direct te controleren.”

Hij vervolgt: “Als grote bank in Nederland vinden we het belangrijk om betaaldienstverleners te faciliteren in het makkelijker en transparanter maken van betalingsverkeer zodat het voor alle partijen beter wordt: consumenten, bedrijven en betaaldienstverleners.”

Meldpunt Consumentenbond

De Consumentenbond stelde eerder een meldpunt in over onbegrijpelijke namen op bankafschriften. Bij dit meldpunt kwamen veel klachten binnen over waar een aankoop is gedaan. Mensen kijken vaak vreemd op als zij de naam van een Payment Service Provider op hun bankafschrift zien staan. Ook de Tweede Kamer nam unaniem een motie aan, die oproept tot transparantie.

Om het probleem de wereld uit te helpen, kondigde Rabobank eerder als eerste aan om direct de winkelnaam te tonen, als de webwinkel gebruik maakt van Rabo’s eigen betaalservice OmniKassa en actief de samenwerking te zoeken met de betaaldienstverleners. Naast de samenwerking met Mollie is Rabobank in gesprek met andere grote betaaldienstverleners om deze oplossing ook aan hun klanten aan te bieden. Rabobank en Mollie vermelden hun naam nog steeds direct aansluitend aan de naam van de webwinkel, zodat de bedrijven wel voldoen aan de wettelijke tenaamstellingsverplichting.

Groei online aankopen via iDEAL zet door

Steeds vaker kijken mensen in hun app naar het overzicht van hun aankopen. De Rabo app wordt bijvoorbeeld gemiddeld 2 miljoen keer per dag geraadpleegd. Het aantal iDEAL-betalingen neemt daarnaast sterk toe doordat we met elkaar veel meer online aankopen doen. In het Black Friday weekend waren er in Nederland bijvoorbeeld 3,5 miljoen betalingen online via iDEAL; een stijging van 38% ten opzichte van een jaar eerder. Nu iDEAL sterk groeit, is het voor consumenten van steeds groter belang om direct en eenvoudig te zien waar zij het geld aan besteden.

Bron: Rabobank