De economische groei in ons land valt dit en volgend jaar terug naar 1,6 procent. Dit blijft boven het gemiddelde van de eurozone. We moeten het vooral hebben van de binnenlandse vraag, want de export heeft last van de lagere wereldhandel. Een onverhoopte harde Brexit of escalatie van de huidige handelsspanningen kunnen deze ontwikkeling nog verergeren. De economie zal in 2019 en 2020 meer dan in de afgelopen jaren leunen op de overheidsbestedingen. Dat schrijven economen van Rabobank in hun vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht.

De Nederlandse economie heeft de periode van hoogconjunctuur achter zich gelaten en zal in 2019 en 2020 rond het zogeheten structurele groeipad bewegen. Ester Barendregt, hoofd RaboResearch Nederland, verwacht een bbp-volumegroei van 1,6 procent voor beide jaren. “Dat is lager dan wat wij eerder voorzagen. Deze neerwaartse bijstelling komt vooral doordat we minder optimistisch zijn over de export. De ontwikkeling van de wereldhandel staat namelijk onder druk en daar heeft Nederland als open economie extra veel last van. Mocht het alsnog komen tot een ‘harde’ Brexit -en die kans blijft groot- of een escalatie van de huidige handelsoorlog, dan zal dat ook de Nederlandse economie schaden.”

Barendregt verwacht dat de consumptieve bestedingen en de bedrijfsinvesteringen de groei dit en volgend jaar blijven ondersteunen, zij het in mindere mate dan in 2018. “De bijdrage van de woninginvesteringen is zelfs te verwaarlozen, aangezien deze naar verwachting zullen stagneren. De economische groei in ons land zal dit en volgend jaar zwaarder leunen op de overheidsbestedingen, die nu een welkome stimulus blijken te geven op dit punt in de economische cyclus. Niet alleen ligt er een grotere stijging van de overheidsconsumptie en de overheidsinvesteringen in het verschiet, vooral in onderwijs, infrastructuur en defensie, ook hebben deze bestedingen een zwaarder gewicht in de algehele bbp-groei. Particuliere consumptie, private investeringen en netto export dragen immers minder bij dan in voorgaande jaren. Dit betekent ook dat over- of onderbesteding op de overheidsbegroting relatief zwaar zal wegen op het bbp-cijfer.”

Wereldwijde economische groei zwakt verder af

De groei van de mondiale economie zal de komende jaren naar verwachting verder afnemen. Hugo Erken, hoofd International Research van RaboResearch Global Economics & Markets, licht toe: “Voor 2019 voorzien wij een wereldwijde groei van 3,5 procent, waarna de groei iets verder zal dalen naar 3,4 procent in 2020. Voor de VS verwachten we in de loop van 2020 een milde recessie op basis van indicaties op financiële markten en zwakte op de Amerikaanse huizenmarkt. Dit zal ongetwijfeld ook negatieve implicaties hebben voor de economieën van andere landen. Verder lijken de neerwaartse risico’s in 2019 te zijn afgezwakt ten opzichte van vorig jaar, maar ze zijn nog wel ruimschoots aanwezig. Belangrijke beslissingen rond de Brexit en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China worden namelijk vooral vooruitgeschoven.”

Lees het volledige Economisch Kwartaalbericht

Bron: Rabobank

Gerelateerd nieuws:

CPB: “Centraal Economisch Plan (CEP) 2019 gepubliceerd