Aan zakendoen kleven altijd risico’s en die risico’s nemen toe zodra je de grens over gaat. Als ondernemer is het belangrijk te weten met wie je zaken doet en hoe je moet handelen indien een factuur onbetaald blijft.

Atradius Collections maakt onderdeel uit van de Atradius Groep en is gespecialiseerd in zakelijke incasso, zowel nationaal als internationaal. Door hun kennis van betaalgedrag in lokale markten, het internationaal netwerk van kantoren en partnerships kan Atradius Collections kleine en grote ondernemers wereldwijd effectief ondersteunen om uitstaande vorderingen betaald te krijgen.

In dit interview spreek ik met Ralph van Dijk, wereldwijd Commercieel Directeur Atradius Collections, over internationale trends en ontwikkelingen op het gebied van incasso.

Kun je iets over Atradius Collections en jouw rol vertellen?

Ralph: “Sinds augustus 2007 ben ik werkzaam als Commercieel Directeur bij Atradius Collections en in die rol verantwoordelijk voor Marketing, Verkoop en Klantenservice. Atradius is opgericht in 1925 en we hebben recent ons 90 jarig jubileum gevierd. Atradius Collections heeft kantoren in 25 landen, verdeeld over alle continenten. Onze kernactiviteit is het ondersteunen van de Atradius kredietverzekeringsorganisatie om zo de (krediet)risico’s beter beheersbaar te maken. Wij zijn echter een zelfstandige business unit binnen de Atradius Groep. Dit betekent dat klanten onze incassodiensten -– zowel minnelijk als juridisch – kunnen afnemen zonder dat er voor de klant een verplichting bestaat om ook een kredietverzekering af te sluiten. Het komt voor dat klanten kredietverzekering bij een andere partij inkopen en bij ons de incassozaken onderbrengen.“

In de incassobranche is sprake van sterke concurrentie. Hoe onderscheidt Atradius Collections zich?

Ralph: “Wat ons uniek maakt is dat wij als een van de weinige zakelijke incassopartijen wereldwijd actief zijn. Daarnaast beperkt onze dienstverlening zich niet uitsluitend tot incasso, maar bieden we ook ondersteuning aan organisaties die hun ‘Order-to-Cash’ proces willen verbeteren. We werken daarbij nauw samen met de Atradius Groep ter aanvulling op – en ondersteuning van producten rondom de kredietverzekering. Via ons wereldwijde Informatie Technologie platform kunnen we snel en efficiënt informatie uitwisselen en hebben onze klanten 24/7 inzage in de status van hun incassozaken.”

Een  zakelijke incassotraject kan internationaal zeer complex zijn en vraagt dus om de nodige expertise. Hoe organiseren jullie dit wereldwijd?

Ralph: ”Wij streven ernaar om iedere onbetaalde factuur via het minnelijke incassotraject op te lossen en proberen hiermee de relatie tussen de klant en de debiteur zo goed mogelijk te houden. Wij leiden onze collectors op om op basis van de lokale cultuur, marktkennis en regelgeving de slagingskans te vergroten. Mocht een dossier toch voor de rechter komen, dan maken we gebruik van ons wereldwijde juridische partnernetwerk bestaande uit 600 specialisten. De voorfase van het juridische traject handelen we intern af. Het voordeel is dat onze klanten maar met één partij (Atradius Collections) hoeven te communiceren over alle lopende zaken, waar ook ter wereld. Bovendien hebben wij onze incassopartners uitgebreid gescreend, dus dat scheelt de klant ook tijdrovend zoekwerk om de juiste buitenlandse incassopartner te vinden.”

Europa is nog steeds erg diffuus en complex als het gaat om incasso wet- en regelgeving. Denk je dat we ooit meer uniformiteit op dit gebied zullen krijgen?

Ralph: “Die vraag is lastig te beantwoorden, aangezien we te maken hebben met verschillen in betaalmoraal, belangen en prioriteiten in Europa. De kernvraag is of landen bereid zijn om die specifieke regelgeving uit handen te geven om hier via een Europees centraal platform invulling aan te geven. Zolang er vanuit financiële en economische omstandigheden nog te veel barrières zijn, zal het erg moeilijk worden om op het gebied van betalingsmoraal en betalingsregelgeving meer uniformiteit in Europa te krijgen.”

Welke kenmerkende trends op het gebied van incasso zie je op dit moment in Europa?

Ralph: “De belangrijkste trend die we op dit moment waarnemen is de sterke behoefte aan liquiditeit. De vraag naar factoring en aanverwante diensten is sterk toegenomen, wat weer samenhangt met de krapte aan liquiditeit bij organisaties. Een andere, duidelijk waarneembare trend is de behoefte aan kostenbeheersing en -optimalisatie bij zowel grote als kleine organisaties. Dit heeft invloed op hoe je de credit management organisatie en processen inricht en welke prioriteiten je stelt. Welke activiteiten doe je zelf (in-house) en wat ga je via derden doen? De derde trend is dat organisaties bovengemiddeld op zoek zijn naar nieuwe afzetmarkten voor hun producten en diensten. Als gevolg van de recessie is de behoefte ontstaan om afzetmarkten buiten Nederland te zoeken. In lijn met deze ontwikkeling en nieuwe groeiambities van organisaties neemt ook de vraag naar bijpassende zakelijke incasso-oplossingen toe.”

Hoe kijk je aan tegen (toekomstige) technologische en software ontwikkelingen in de markt?

Ralph: ”In de Credit Management markt is een sterke inhaalslag op het gebied van automatisering zichtbaar. Het is opmerkelijk dat in West-Europa nog steeds zo’n 70 procent van de Credit Management organisaties met Excel en soortgelijke applicaties werkt, terwijl er voldoende professionele Credit Management software oplossingen op de markt beschikbaar zijn. De toekomst van Credit Management en incasso zal naar onze mening steeds sterker door informatietechnologie beïnvloed worden. Door automatisering krijgt de grote hoeveelheid aan informatie waarover wij beschikken meer toegevoegde waarde voor de markt. Ik heb het dan ten eerste over preventieve informatie: is een bedrijf betrouwbaar? Ten tweede gaat het om betalingsinformatie: hoe groot is de kans dat een bedrijf zijn rekening zal voldoen? Ten derde gaat het om informatie: hoe te handelen mocht het toch misgaan met die betaling? Al die gegevens kunnen alleen ontsloten worden door het gebruik van geavanceerde software oplossingen. Technologie, het tijdig verwerken en beschikbaar stellen van informatie en het correct interpreteren van informatie spelen allemaal een belangrijke rol in het voorkomen van een incassotraject. Feitelijk doen wij het pas echt goed, als de klant geen oninbare vorderingen meer heeft. Je zou dus kunnen zeggen, dat wij ernaar streven om onszelf overbodig te maken (lacht).”

Ondanks dat techniek steeds belangrijker wordt, zijn er nog altijd mensen nodig. Welke rol neemt de mens binnen Atradius Collections in?

Ralph: “In deze servicegerichte industrie is ons voortbestaan volledig afhankelijk van de kwaliteiten, kennis en vaardigheden van onze mensen. De communicatie die wij met onze klanten en partners hebben is van essentieel belang. Wat ik daarmee wil zeggen is dat je zo goed en sterk bent als de mensen in je organisatie. Wij zijn er trots op, dat we een organisatie zijn waar deskundige, betrokken en klantgerichte mensen werken die zich iedere dag weer inzetten om openstaande facturen correct en succesvol te innen. Mensen doen graag zaken met mensen . Daar bestaat in de kern de kracht van onze organisatie uit: niet alleen processen en procedures, maar met name de relaties en de communicatie die daaromheen plaatsvindt.”

Veel organisaties worstelen met het vraagstuk of ze hun cash- en credit management zelf moeten doen of toch uitbesteden. Hoe kijk je daar tegenaan?

Ralph: ”Dit is vaak een lastige keuze voor organisaties, omdat ze de indruk en het gevoel hebben dat ze iets uit handen moeten geven wat ze eigenlijk zelf beter zouden moeten doen. De oorzaak hiervan is vaak een gevoelig thema binnen organisaties. Atradius Collections is in staat om vertrouwen te geven door organisaties te helpen onbetaalde facturen te innen, maar ook door kennis en inzichten te delen. Het International Debt Collections Handbook is daar een mooi voorbeeld van, dat overigens voor iedereen gratis te downloaden is.”

Atradius publiceert traditioneel veel waardevolle informatie. Waarom doen jullie dat?

Ralph: “Van de kernwaarden die wij als organisatie hebben staan betrouwbaarheid en transparantie voorop. Dat betekent dat we open communiceren met de markt, onze klanten, onze partners en overige stakeholders. Dat geeft vertrouwen. Vanuit die optiek plaatsen we de verzamelde informatie over behaalde successen en industrie-inzichten vrij toegankelijk op onze website. Met deze informatie kan een organisatie vooraf een betere inschatting maken hoe groot de kans op het succesvol incasseren van een onbetaalde factuur in een land of regio is.”

Geven jullie ook (proactief) advies bij sterk wijzigende economische omstandigheden, zoals in Griekenland of Oekraïne?

Ralph: “We ondersteunen bedrijven in hun cash- en credit management en geven op dat gebied gerichte adviezen. Wij zijn echter geen consultancy bedrijf. We informeren markt- en industrie breed over trends en macro ontwikkelingen (economisch, politiek, financieel) vanuit de Atradius kredietverzekeringsorganisatie. Individueel kunnen we organisaties adviseren hoe ze kunnen voorkomen dat ze in een situatie van non-betaling terecht komen en welke stappen je kan ondernemen in het geval dat je toch met een non-betaling te maken krijgt.”

Kunnen kleine ondernemers of ZZP’ers die internationaal zakendoen ook gebruik maken van de dienstverlening van Atradius Collections?

Ralph: “Voor de kleine ondernemer heeft Atradius producten als mkbZeker en infoZeker ontwikkeld. Daarmee krijgt de klant automatisch het incassoproduct meegeleverd. Het gemak van deze producten ligt hierin dat je flexibel via één partij het hele zakelijke traject kunt afdekken: “one-stop shop” noemen we dat. De ondernemer weet dan of hij/zij verantwoord zaken kan doen met een klant (informatie) en welke dekking Atradius kan bieden om het risico te minimaliseren (kredietverzekering). Mocht er dan toch iets gebeuren, dan is de ondernemer direct verzekerd van een betrouwbare incassopartner die hem/haar kan helpen om de factuur te innen (incasso), zowel nationaal als internationaal. Met deze oplossing kan de klant veiliger en verantwoord zakendoen. Hij/zij weet dan ook dat er een organisatie achter staat die – als het nodig is – in staat is om maatregelen concreet en deskundig uit te voeren en tot een goed einde te brengen. Het moet niet alleen mooi zijn op papier, maar je moet ook kunnen leveren wat je belooft en daar staat Atradius voor.“

Atradius is een van de hoofdsponsors van Credit Expo op donderdag 5 november 2015 in het NBC Congrescentrum. Credit Expo is gratis toegankelijk na registratie via: www.creditexpo.nl

Bron: www.creditexpo.nl