Het starten van een eigen bedrijf is populair. In 2018 registreerde KVK meer dan 211.00 startende ondernemingen in het Handelsregister. Dit komt neer op 12,6 starters per 1.000 inwoners. In 2014 waren dit er 10,6. Dit betekent een stijging van 16%. Vooral de sectoren zakelijke dienstverlening, zorg, bouwnijverheid en detailhandel zorgen voor deze forse toename.

In Zuid-Holland is het aantal startende ondernemers in de afgelopen 5 jaar het sterkst toegenomen (28%). Daarna volgt Noord-Holland met een stijging van 22%. Op afstand gevolgd door Noord-Brabant met een toename van 13%. Opvallend is dat in Drenthe het aantal starters is gedaald (- 2%).

Relatief meeste startende bedrijven in Noord-Holland

Noord-Holland heeft relatief de meeste startende bedrijven. In 2018 telt deze provincie 17,1 starters per 1.000 inwoners. De zakelijke dienstverlening is een geliefde sector om in te starten. Circa een derde (31%) van de starters begint een bedrijf in deze sector. Landelijk is dat ruim een kwart (27%). Met 8% actieve starters is ook ict en media een populaire sector in Noord-Holland. Landelijk is dat 6%.

Aantal startende bedrijven per provincie

Aantal startende bedrijven per provincie

Aantal startende bedrijven per provincie

Per 1.000 inwoners (2014 en 2018). Bron: KVK regiodata

Zuid-Holland is de tweede provincie qua ondernemerszin met 14,0 starters per 1.000 inwoners. Naast de zakelijke dienstverlening is de bouwnijverheid een gewilde sector. Het aandeel startende bouwbedrijven komt in deze provincie uit op 16% (NL 12%). Met 13,7 startende ondernemingen per 1.000 inwoners neemt Utrecht een derde plaats in. Daar kent de zorgsector relatief veel starters.

De minste startende bedrijven zijn te vinden in Drenthe (8,0 starters per 1.000 inwoners), Limburg (8,2) en Friesland (8,7). In Drenthe en Limburg wordt dit vooral veroorzaakt door het lage aantal starters in de zakelijke dienstverlening en de bouwnijverheid. Friesland kent relatief weinig starters in de zorgsector.

Randstad geliefd bij starters

De top 10 gemeenten met de meeste starters zijn te vinden in de Randstad. Amsterdam staat met relatief de meeste startende ondernemers (26,5 per 1.000 inwoners) op nummer 1. Geliefde sectoren in de hoofdstad om te starten zijn: zakelijke dienstverlening, ict & media en cultuur, sport & recreatie. Nummer 2 is buurgemeente Ouder-Amstel met 22,7 starters per 1.000 inwoners. Hier is het aantal starters in de afgelopen 5 jaar met 45% toegenomen. Den Haag staat op plek 3. De hofstad heeft opvallend veel startende ondernemers in de bouwnijverheid.

Top 10 gemeenten met de meeste startende bedrijven

Top 10 gemeenten met de meeste startende bedrijven

Top 10 gemeenten met de meeste startende bedrijvenPer 1.000 inwoners (2018). Bron: KVK regiodata

De gemeenten met de minste starters per 1.000 inwoners bevinden zich in de periferie van ons land. In de top 10 staan 4 Limburgse en 4 Groningse gemeenten. Appingedam is de gemeente met het minste aantal startende bedrijven (4,1 per 1.000 inwoners). Hier is het aantal starters in 2018 (ten opzichte van 2014) met een kwart (24%) gedaald.

Top 10 gemeenten met de minste startende bedrijven

Top 10 gemeenten met de minste startende bedrijven

Top 10 gemeenten met de minste startende bedrijvenPer 1.000 inwoners (2018). Bron: KVK regiodata

KVK Regiodata

Wil je weten hoeveel startende bedrijven jouw provincie, regio of gemeente telt? Check het in KVK Regiodata. De digitale (benchmark) datatool die onderscheidende kenmerken van gebieden op een overzichtelijke wijze in beeld brengt. Kijk hoe jouw provincie, regio of gemeente scoort op thema’s als demografie, onderwijs, economie, kunst & cultuur, vastgoed, infrastructuur en ondernemerschap.

Uitgebreide informatie over (de ontwikkeling van) het aantal startende ondernemers vind je in Data over de bedrijvendynamiek 2018.

Bron: KVK