Op 4 juni werd het rapport de Toekomstbestendige gerechtsdeurwaarder gepresenteerd door Ineke van den Berg, Lector Toegankelijkheid van het recht aan de Hogeschool InHolland. Zij overhandigde als lid van de werkgroep het eerste exemplaar aan Wilbert van de Donk, voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De werkgroep, die zich heeft gevormd uit bevlogen en betrokken mensen van in- en om de beroepsgroep, beoogt een bijdrage te leveren aan het verbreden van het proces van noodzakelijke structuurwijzigingen en naar een betrokkenheid van alle ketenpartners daarbij.

Wanneer de deurwaarder niet zou bestaan en nu zou moeten worden uitgevonden, hoe zou die er dan uitzien? Dat is de vraag die we in de ontwerpsessies centraal hebben gezet. Met de ontwerpsessies zijn gedachten en visies samengebracht van mensen vanuit de beroepsgroep, maar ook van veel anderen die op uiteenlopende manieren betrokken zijn bij het werkveld er omheen. Ze geven een beeld van wat uit verschillende richtingen belangrijk gevonden wordt wanneer we onze blik richten op de toekomstbestendige deurwaarder.

Minstens één ding lijkt tussen dat alles al glashelder te zijn: de eerste plek om het toernooimodel los te laten is bij beantwoording van die vraag. Er werd met een open blik gekeken vanuit alle gezichtshoeken en niet begonnen bij de beperkingen, maar vanuit de vraag en de mogelijkheden om samen te kijken naar de toekomst. De verzamelde individuele gerechtsdeurwaarders met de KBvG, de Nederlandse Belangenvereniging Gerechtsdeurwaarders, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de rechtspraak, schuldhulpverleners, sociaal incasseerders een ervaringsdeskundige en anderen. Samen, omdat een beroepsgroep die maatschappelijke relevantie als fundament heeft, het zich niet kan permitteren om na te laten zich daarop in tijden van grote maatschappelijke veranderingen opnieuw te bezinnen. De vaak stevige gedachten die in het rapport verzameld zijn, zijn ook een oproep om verder samen aan het werk te gaan, om te komen tot de toekomstbestendige gerechtsdeurwaarder die een centrale regierol inneemt bij de aanpak van de schuldenproblematiek. Een gerechtsdeurwaarder die bemiddelt en wanneer nodig juridisch juist handelt en in deze hoedanigheden als bruggenbouwer functioneert.

Van de Donk onderschreef, de maatschappelijke relevantie van het deurwaardersambt en dat de beroepsgroep zich daarop opnieuw moet bezinnen.

Voor de centrale regierol die de gerechtsdeurwaarder zou moeten innemen is het van groot belang dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan en dat de gerechtsdeurwaardersbranche werkt vanuit gedeelde waarden. Deze (voor)waarden zijn:

 

Klik hier om het rapport te downloaden (PDF)

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

Bron: Ineke van den Berg, Lector Toegankelijkheid van het recht in Hogeschool InHolland