Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA), de toonaangevende onafhankelijke leverancier van identity management voor ondernemingen, presenteert vandaag de resultaten van zijn rapport De Nieuwe Werkplek. Hierin worden de technologische en culturele uitdagingen waar thuiswerkende Nederlanders mee te maken hebben, en de leerprocessen die bedrijven kunnen volgen om sterker uit de COVID-19-pandemie te komen, belicht.

Het rapport, uitgevoerd door onderzoeksbureau YouGov, ondervroeg 6.000 kantoormedewerkers in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland en laat significante verschillen zien tussen werknemers uit deze landen.

Productiviteit vanuit huis

Het onderzoek toont aan dat, ondanks de radicale verschuiving in de manier waarop we werken, de productiviteit van slechts 35% van de Nederlandse respondenten een klap heeft gekregen. Respondenten die aangeven thuis juist productiever te werken, geven hiervoor de volgende verklaringen:

  • Bij 49% heeft de toegenomen flexibiliteit hen geholpen om zich meer op het werk te richten
  • 57% geeft aan productiever te kunnen werken door de extra vrije tijd op een dag
  • 54% zegt thuis minder afleiding hebben

Er zijn een aantal technologische uitdagingen verbonden aan de verschuiving in de manier waarop we werken. Terwijl 68% van de Nederlandse respondenten zegt toegang te hebben tot de software die ze nodig hebben om hun dagelijkse taken uit te voeren, geeft een op de vijf (21%) nieuwe thuiswerkers aan dat dit niet het geval is. 23% zegt dat hun bedrijf niet zorgt voor de benodigde hardware om thuis productief te kunnen werken, zoals een laptop of bureaustoel.

“Deze pandemie dwingt ons allemaal om anders te denken en te handelen,” zegt Walter Geers, Regional VP Benelux & Nordics bij Okta. “Bedrijven hebben veel geleerd over de noodzaak van een digitale transformatie om te overleven en het zijn deze lessen die ons zullen helpen om sterker uit de crisis te komen.

Cultuurschok

Om thuis productief te kunnen werken, is het essentieel om de juiste technologie voorhanden te hebben. Tevens is het van belang dat de arbeidsomstandigheden en bedrijfscultuur werknemers stimuleren om hun werk gedaan te krijgen. Nederlandse werknemers missen, nu ze thuiswerken, veel elementen van de traditionele kantooromgeving. Een paar voorbeelden:

  • 57% mist de persoonlijke relaties met collega’s
  • Bijna de helft (49%) mist de gesprekken met hun collega’s
  • Slechts 12% mist de voordelen van een kantoor zoals gratis eten en drinken en aangeboden sportlessen

Opvallend genoeg bestaan er op dit gebied significante verschillen tussen de Franse respondenten en die uit de overige onderzochte Europese landen. Respectievelijk 46% en 56% van de Duitse en Britse respondenten geven aan dat ze spontane gesprekken met collega’s missen, terwijl slechts 39% van de Franse respondenten dit vindt.

“De resultaten tonen aan dat we allemaal anders werken. Sommige mensen, vooral degenen met genoeg ruimte in huis, presteren beter wanneer ze werken vanuit hun aparte werkkamer. Niet verrassend is dat mensen die in kleinere ruimtes wonen, juist beter werken wanneer ze dat doen in een traditionele kantooromgeving met collega’s,” aldus Walter Geers, Regional VP Benelux & Nordics bij Okta. “Van belang is dat we werken op afstand niet enkel faciliteren, maar dat we thuis tevens dezelfde werkervaring creëren als op kantoor.”

Flexibiliteit is precies waar werknemers behoefte aan hebben. Slechts 33% van de Nederlandse respondenten geeft aan straks weer fulltime naar kantoor te willen terugkeren. 39% zegt de voorkeur te geven aan een flexibele regeling waarbij ze op deeltijdbasis vanuit huis kunnen werken.

Veiligheid begint bij vertrouwen

“Gezien de recente stijging van het aantal cyberincidenten sinds het begin van de coronacrisis en de steeds groter wordende privacykwesties rond onze digitale identiteiten, is het belang van vertrouwen nog nooit zo groot geweest”. zegt Walter Geers, Regional VP Benelux & Nordics bij Okta. “Organisaties moeten nu meer dan ooit aan hun medewerkers bewijzen dat ze betrouwbaar zijn om deze nieuwe manier van werken effectief te faciliteren.”

Minder dan een op de vijf (18%) Nederlandse respondenten geeft aan volledig vertrouwen te hebben in de door hun werkgever getroffen maatregelen op het gebied van online beveiliging. Dit niveau van paraatheid verschilt overigens sterk per sector. Terwijl 37% van de respondenten werkzaam in de IT-sector erop vertrouwt dat hun werkgever “volledig voorbereid” is wat betreft beveiliging, heeft slechts 16% van de respondenten in de detailhandel en het onderwijs dit niveau van vertrouwen.

Overige belangrijke resultaten:

  • Werkuren: 56% van de respondenten zegt dat ze ondanks de toegenomen autonomie die het thuiswerken met zich mee brengt, dezelfde uren werken als normaal. Bijna een op de vijf (18%) geeft aan meer uren te maken dan op kantoor.
  • Vertrouwen: 64% van de Nederlandse respondenten geeft aan dat de perceptie rondom werknemers die thuis niet hard genoeg zouden werken, recentelijk is verbeterd.
  • Virtueel vergaderen: Bijna alle Nederlandse respondenten, van wie velen ook gebruik maken van technologie om in contact te blijven met vrienden en familie, zeggen zich volledig op hun gemak te voelen tijdens virtuele vergaderingen. Slechts 1% geeft aan zich helemaal niet op hun gemak te voelen.

Bron: www.persberichten.com