Vandaag ontvangt Minister van Financiën De Jager de jaarlijkse rapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Lex Hoogduin, directielid van DNB en voorzitter van het MOB, benadrukt in zijn voorwoord dat bedrijven actie moeten ondernemen om zich voor te bereiden op de overgang op Europese standaarden voor het betalingsverkeer.

Met name kleine bedrijven zijn zich nog weinig bewust van de consequenties van de overgang naar een Europese betaalruimte, kortweg SEPA, de ‘Single Euro Payments Area'. Bij grote bedrijven is het bewustzijn groter, maar zijn de benodigde aanpassingen in administratieve systemen ingrijpender, zodat voorbereiding en implementatie de nodige doorlooptijd zullen hebben. Leveranciers van deze systemen moeten er voor zorgen dat nieuwe versies de Europese standaarden aan kunnen.

Pinnen wordt internationaal
Een aspect van SEPA waar consumenten en winkeliers in toenemende mate van gaan profiteren is de overgang op een nieuwe standaard voor de pinpas. Nederland gaat over naar pinnen met een (zogenoemde EMV-)chip in plaats van de magneetstrip. De nieuwe pinpas is niet alleen veiliger omdat gegevens van de chip niet gemakkelijk gekopieerd kunnen worden, maar wordt ook in het buitenland op steeds meer plaatsen geaccepteerd als betaalmiddel. Omgekeerd kunnen buitenlanders straks overal in Nederland met hun eigen betaalpas betalen. Alle betrokken partijen werken nauw samen om de overgang uiterlijk eind 2011 voltooid te hebben.

Gezamenlijke strijd tegen fraude en cybercrime
Alle partijen in het MOB zien het grote belang van het veilig en betrouwbaar houden van het betalingsverkeer. De overgang op chiptechnologie voor het pinnen is een voorbeeld, maar er zijn meer bedreigingen. Zo heeft het MOB eind 2009 ernstige zorgen geuit over de opkomst van nieuwe betaaldiensten voor webaankopen, die nadelige effecten hebben voor de beveiliging van internetbankieren. Deze zorg is overgebracht aan de Minister van Financiën. In overleg met de Minister wordt nu bezien hoe de veiligheid van internetbankieren adequaat gewaarborgd kan blijven worden. Door het verrichten van onderzoek en het publiceren van voorlichtingsmateriaal faciliteert het MOB de aangesloten organisaties in de strijd tegen cybercrime.

Onderzoek naar bereikbaarheid basisbetaaldiensten
Het MOB zal in de ‘Bereikbaarheidsmonitor 2010' veranderingen in kaart brengen van de generieke bereikbaarheid van (basis)betaaldiensten in Nederland, ten opzichte van de eerste meting in 2007. Daarbij zal tevens gekeken worden naar algemene ontwikkelingen en trends op het gebied van bereikbaarheid en toegankelijkheid van betaaldiensten zoals (technologische) substituten voor dienstverlening die voorheen op een bankfiliaal plaatsvond. Evenals in 2007 participeren de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen in het onderzoek. Het rapport zal in de najaarsvergadering van het MOB worden besproken.

De Minister van Financiën heeft het MOB in 2002 ingesteld om de maatschappelijke efficiëntie van het Nederlandse betalingsverkeer te bevorderen. Het MOB is breed samengesteld uit instanties die aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigen. De Nederlandsche Bank is voorzitter en verzorgt de secretariaatsfunctie. Het MOB komt twee keer per jaar bijeen.

 

Bron: De Nederlandse Bank