Om de crisis te verzachten bood Minister De Jager in 2008 ondernemers 2 maanden BTW-uitstel: maandaangifte kon kwartaalaangifte worden. Aanvankelijk was dit een tijdelijke fiscale faciliteit, maar deze is sinds begin dit jaar permanent geworden.

Hiermee kon de BTW voor ondernemers worden omgevormd van een last (voorfinanciering) in een welkom voordeel (extra tijdelijk werkkapitaal). Echter deed de intussen verslechterende betalingsmoraal dit voordeel vaak teniet en bracht de BTW weer terug als een voorfinancieringslast.

De BTW welke ondernemers na facturatie hebben aangegeven en afgedragen kunnen zij namelijk pas van de fiscus terug krijgen, voor zover de betreffende factuur definitief niet betaald wordt. En dit geldt ook voor de incasso-specialist aan wie de onfortuinlijke ondernemer deze moeilijke vorderingen zou besluiten te verkopen.

Vorige week haalde de Europese rechter (het Hof van Justitie) de koppen van vakbladen en kranten met zijn besluit om dergelijke verkooptransacties met debiteurenportefeuilles vrij te houden van BTW. Hiermee wees het Hof het standpunt van (in dit geval: Duitse) fiscus af die wilde dat de verkoper BTW berekende.

Of dit nu onverdeeld goed nieuws is of niet, is echter nog maar de vraag. Het antwoord daarop zal onder andere afhangen van de BTW positie van de koper. Onder andere, want daarnaast blijken bij de fiscus enkele standpunten te herleven welke voor de incassobranche hierbij problemen en dus flinke, mogelijk kostbare vertragingen kunnen veroorzaken. Daarbij lijkt de fiscus soms in het korte termijn belang van de schatkist (zo veel mogelijk BTW opbrengst) te handelen, of zelfs tegen beter fiscaal-juridisch in. Dit zou natuurlijk wringen met het imago dat de Minister van Financiën wilde versterken, namelijk zo veel mogelijk obstakels voor ondernemers verwijderen en enkele effectieve belastingsteunmaatregelen in voeren.

Het zal naar verwachting daarom niet lang meer duren of de Nederlandse belastingrechter zal zich voor de vraag gesteld zien of de incassobranche op dergelijke gekochte debiteurenportefeuilles een BTW nadeel zou moeten kunnen lijden. Ook de civiele rechter in het incassotraject roert zich steeds duidelijker en blijkt beleid te ontwikkelen dat belangrijke BTW gevolgen kan hebben.

En tenslotte bemoeit de wetgever zich steeds nadrukkelijker met de incassobranche en lijkt zich daarbij op een aantal punten de incassobranche lijnrecht tegenover zich te vinden. Staat ons een gure, maar interessante winter te wachten? Of weten beleidsmakers en rechters ondanks alles met een werkbare oplossing te komen?

Wilt u meer weten? Fiscaal-jurist Arthur Haerkens leidt u langs de belangrijkste fiscale stormen en depressies en neemt enkele werkzame middelen voor u mee tijdens zijn expertsessie op de 7e Credit Expo op donderdag 10 november 2011 in Nieuwegein.

Bron: www.creditexpo.nl