De rechter krijgt binnenkort de bevoegdheid om betalingsregelingen op te leggen. Zo blijkt uit een recente Kamerbrief van minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker, waarin hij aankondigt dat hij deze bevoegdheid aan de rechter wil gaan geven. Een rechter kan nu nog niet tegen de wil van de schuldeiser een regeling opleggen. Deze nieuwe mogelijkheid is een fundamentele verschuiving, omdat nu nog in de wet staat dat een schuldeiser recht heeft op de betaling in zijn geheel. Met de nieuwe bevoegdheid krijgen rechters er een belangrijk instrument bij om de afhandeling van schulden te verbeteren. Lees de brief van minister Dekker

Bron: De Rechtspraak