Maatschappelijk belang kredietregistratie boven commercieel belang gesteld

De Rechtbank Den Haag wijst de aantijgingen tegen stichting BKR in kort geding volledig af. De uitspraak erkent zowel de wettelijke taak van stichting BKR als verantwoordelijke voor het kredietregistratiestelsel, als haar taak om hier correcte voorlichting over te geven. De rechter stelt het maatschappelijke belang van correcte en transparante voorlichting over de mogelijkheid om registraties te verwijderen boven het commerciële belang van bureaus die claimen terechte registraties uit te kunnen wissen.

Stichting BKR is toevertrouwd met de taak om het wettelijke stelsel van kredietregistratie uit te voeren en de juistheid van het systeem te garanderen. Correcte kredietregistratie beschermt consumenten tegen overkreditering en behoedt de maatschappij voor de lasten die problematische schulden op de maatschappij leggen. Peter van den Bosch, algemeen directeur bij stichting BKR: ‘De jurisprudentie die uit deze uitspraak vloeit, bevestigt nog maar eens het belang van correcte voorlichting. Niemand is gebaat bij onduidelijke uitspraken over het systeem van kredietregistratie en de uitspraak van vandaag erkent dat stichting BKR ongehinderd in staat moet worden gesteld om correcte voorlichting te geven. We zien deze uitspraak dan ook als aanleiding om onze inspanningen om correcte voorlichting te geven verder te intensiveren.’

Correcte voorlichting essentieel voor terugdringen problematische schulden

Stichting BKR wil de dialoog met kredietverstrekkers en de consument intensiveren om haar maatschappelijke taak verder te realiseren: het beschermen van consumenten tegen overkreditering en het terugdringen van problematische schulden ten bate van de samenleving. Van den Bosch: ‘Het NIBUD heeft berekend dat gezinnen met problematische schulden de maatschappij jaarlijks 11 miljard kost, zo’n €100.000,- per probleemgezin. Naast de verantwoordelijkheid die stichting BKR heeft voor het beschermen van de financiële gezondheid van individuele consumenten, is het ook haar taak om de maatschappij te behoeden voor deze last en problematische schuldsituaties terug te dringen. Correcte voorlichting is een essentieel onderdeel van deze taak.’

Verantwoordelijkheid stichting BKR gaat verder dan voorlichting

Stichting BKR zet niet alleen in op correcte voorlichting. Ook in de operatie neemt het stappen om de juistheid van de registraties in het CKI te garanderen en de relevantie van kredietregistratie te optimaliseren. Van den Bosch: ‘De juistheid van het systeem heeft onze hoogste prioriteit, daarom verscherpen we de regels om kredieten te registreren en behandelen we alle verzoeken tot wijziging van een registratie met de grootste zorgvuldigheid. Kredietverstrekkers gebruiken de kredietregistraties om een goede afweging te kunnen maken van de draagkracht van een consument en om te bepalen of het verantwoord is om een lening te verstrekken. Dat kan alleen wanneer een registratie juist en volledig is.’

Bron: BKR