De wetgever wil het heffingstelsel van de rechtbank eenvoudiger maken. Daarnaast moeten de kosten van de rechtspraak gedekt worden. Naar verwachting wordt per 1 januari 2011 hiervoor de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz) ingevoerd. Gevolg zal echter zijn dat de rechter duurder en ontoegankelijker wordt, zowel voor bedrijven als voor de consument.

De nieuwe wet bestaat uit twee delen: eenvoudige berekening van het griffierecht betekent een kostenverhoging. "Heffing aan de poort" betekent een hogere drempel.

De eenvoudige berekening betekent kort gezegd dat u – als bedrijf de eiser – bent voor een gerechtelijke procedure meer betaalt, dan een consument die een procedure start. Daarnaast wordt voor vorderingen onder € 500 een lager bedrag gerekend dan voor vorderingen boven € 500. Voorbeeld: u bent een MBO-onderwijsinstelling met een vordering van een cursusjaar van € 511 op een scholier. U betaalt nu € 158 griffierecht en straks € 280 of zelfs € 402!

Maar ook consumenten zullen in de meeste gevallen duurder uit zijn. Zij worden immers vaak gedagvaard door bedrijven (hogere tarief) en bij een veroordeling worden de kosten op hen afgewenteld. De rechtbank houdt wel rekening met de beperkte groep consumenten die een procedure als eiser wil starten, die betalen de lagere bedragen. Maar krijgen zij een veroordeling op een bedrijf, dan krijgt het bedrijf de lagere kosten doorbelast. Hoever heeft de wetgever dit doorgedacht? Is het niet bezwaarlijk dat consumenten met hoge griffiekosten worden geconfronteerd, terwijl in deze groep juist de gezinnen met problematische schuldensituaties zitten?

Zou het niet handiger zijn de grens voor hoog/laag tarief op € 5.000 te stellen in plaats van
€ 500, wanneer de competentiegrens van de kantonrechter wordt verhoogd naar € 25.000? De gang naar de rechter wordt nu voor vorderingen van een paar honderd of een paar duizend euro wel erg duur.

Heffing aan de poort betekent dat beide partijen de heffing moeten betalen. Dus ook als u niet om de procedure heeft gevraagd, maar bent gedagvaard. Betaalt u niet, dan wordt u automatisch veroordeeld voor de vordering en de kosten. U kunt dus niet meer zonder
€ 140 (als consument) of € 280 (als bedrijf) te betalen, kenbaar maken waarom u het niet met de vordering eens bent. Beide partijen krijgen vier weken om hun heffing te voldoen. Voor de verhuurders kan dit een vertraging in de procedure van weken opleveren en een extra schade in de huurderving!

Bron: Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders