Amsterdamse kantonrechters willen voorkomen dat mensen met een huurachterstand uit hun woning worden gezet. Zaken waarin een ontruiming dreigt van een sociale huurwoning, komen vanaf dit jaar sneller voor de rechter. Dat moet ervoor zorgen dat de huurders niet verder in de financiële problemen raken. De rechters werken hierbij nauw samen met woningcorporaties, schuldhulpverlening en deurwaarders.

De speciale zittingen zijn een vervolg op een pilot, die in 2018 begon bij de rechtbank in Amsterdam. De kantonrechters zien dagelijks de gevolgen van problematische schulden voorbijkomen, aldus de rechtbank. ‘Mensen met grote financiële problemen zakken vaak steeds dieper weg in de schulden en verliezen dan het overzicht. Juist deze kwetsbare groep wordt vervolgens geconfronteerd met het verder oplopen van hun betalingsachterstanden door onder meer rente, incassokosten, griffierechten en boetes.’

Dagvaarding

De huurder krijgt nu een dagvaarding met een informatieblad, wat ertoe moet leiden dat meer mensen daadwerkelijk naar de zitting komen om hun problemen te bespreken. Bij de zaak zitten schuldhulpverleners die meteen kunnen meedenken over een haalbare regeling. Als de huurder zich aan de gemaakte afspraken houdt, wordt de woning niet ontruimd.

Hoewel de proef niet direct aantoonde dat er minder ontruimingen waren als gevolg van de nieuwe aanpak, constateren deurwaarders wel dat de op de zitting gemaakte betalingsregelingen goed worden nageleefd. Ook woningcorporaties zeggen dat huurders zich beter gehoord voelen. Schuldhulpverleners doen volgens de rechtbank nieuwe contacten op, omdat mensen vaak tevergeefs hebben geprobeerd zelf uit de schulden te komen.

Bron: ANP / AVROTROS