De NEVI PMI® van april kwam uit op 67.2, een nieuw record in de geschiedenis van de PMI en ruimschoots hoger dan het record van 64.7 in maart.

De ongekende groei van de productie werd gestuwd door grote stijgingen van het aantal orders uit binnen- en buitenland. De werkgelegenheid liet de snelste groei zien in drie jaar en de verlenging van de levertijden was de grootste ooit. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk nam voor de vijfde maand op rij toe, maar dit keer minder dan vorige maand.

De toename van de inkoopactiviteiten bereikte een recordniveau en hetzelfde geldt voor de voorraad ingekochte materialen. De voorraad gereed product daalde ondertussen voor de tiende maand op rij. Zowel de inkoopprijs- als de verkoopprijsinflatie bereikt een recordniveau. Het optimisme over de groei van de productie bleef stijgen en bereikte het op twee na hoogste niveau ooit.

Record inkoopmanagersindex industrie ondanks tekort aan chips

“De snelle groei zet nog meer druk op toeleveringsketens”, zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO. “Het groeiende tekort aan chips belemmert een toenemend aantal producenten van bijvoorbeeld auto’s, maar ook de productie van broodroosters, wasmachines en smartphones kan worden geremd. De producent van medische apparatuur Philips vreest dat zelfs de productie van bijvoorbeeld apparatuur die nodig is voor het behandelen van hartstilstanden kan stilvallen. Het lijkt er dus op dat het chiptekort ook Nederlandse machine- en apparatenbouwers kan raken, wat een ernstige belemmering zou kunnen vormen voor een groot aantal Nederlandse bedrijven en hun toeleveranciers. Het is de vraag of ondernemingen de komende maanden de nodige materialen tijdig ontvangen om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen.”

Drie deelindices uitgelicht

Productie

De Nederlandse producenten maakten in april voor de negende achtereenvolgende maand melding van een toename van de productieomvang. De panelleden gaven aan dat de grote vraag en aanzienlijk meer nieuwe projecten, de redenen waren voor deze laatste stijging. De productiestijging was bovendien de grootste in meer dan 21 jaar gegevensverzameling. Er was in alle drie subsectoren sprake van een stijging en de grootste stijging werd genoteerd door de producenten van halffabricaten.

Inkoopprijzen

De kostendruk nam in april opnieuw toe. De Nederlandse producenten maakten voor de negende achtereenvolgende maand melding van hogere inkoopprijzen en deze inflatie bereikte een recordniveau. De panelleden gaven aan dat de hogere kosten met name het gevolg waren van materiaaltekorten, leveringsproblemen en hogere transportkosten. Bij de drie onderzochte subsectoren werd de hoogste kostendruk genoteerd door de producenten van investeringsgoederen.

Verkoopprijzen

In reactie op de hogere gemiddelde kostendruk verhoogden de Nederlandse producenten in april opnieuw hun verkoopprijzen. De panelleden schreven de verhoging toe aan pogingen om marges en winstgevendheid te handhaven. De verkoopprijsinflatie bereikte hierdoor een recordniveau.

Bron: NEVI PMI®