In dagblad De Telegraaf verscheen onlangs het bericht dat het Nibud pleit voor BKR-registratie van studieschulden. Een toelichting van het Nibud. Het Nibud waarschuwde naar aanleiding van het onderzoek naar leengedrag van studenten, voor hoge lasten bij het aangaan van een hypotheek.

Doordat de studieschuld op dit moment niet wordt geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), is een hypotheekverstrekker in principe niet op de hoogte van deze schuld, tenzij de aanvrager die zelf aangeeft.

Als de hypotheekverstrekker er niet van op de hoogte is, gaat hij bij zijn berekening uit van de bij hem bekende maandlasten en eventuele schulden. Hierdoor is er (waarschijnlijk) een hogere hypotheek mogelijk dan dat er mogelijk zou zijn als de studieschuld wel bekend zou zijn.

Het Nibud raadt afgestudeerden aan om bij het aanvragen van een hypotheek de studieschuld die ze hebben, altijd te noemen. Zo krijgt de afgestudeerde niet een te hoge hypotheek aangeboden en wordt hij beschermd tegen te hoge maandlasten.

Een andere manier zou een BKR-registratie kunnen zijn. Bij een registratie is bij hypotheekverstrekkers bekend dat de aanvrager een studieschuld heeft en kan hiermee rekening houden. De mogelijke voor- en nadelen zouden hiervoor eerst in kaart gebracht moeten worden.

Bron: Nibud.nl