Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVVK op 14 mei hebben de leden oud-wethouder Renate Richters (Eindhoven) als nieuwe voorzitter gekozen. Richters werd aan de leden unaniem voorgedragen door het NVVK-bestuur. Marco Florijn neemt na 7 jaar afscheid.

Richters was van 2016 tot 2022 wethouder in Eindhoven, onder andere voor armoede en schulden. Ze voerde in Eindhoven -als eerste- een gemeentelijk gefinancierd bouwdepot in. Daarmee worden thuisloze jongeren een jaar lang financieel ondersteund om aan hun toekomst te werken.

Eindhoven experimenteerde tijdens haar wethouderschap ook met een ‘rode knop’ om incasso te pauzeren voor mensen met problematische schulden. Bij de ontwikkeling betrok Richters onder andere ervaringsdeskundige inwoners van de stad.

Bron: NVVK