Het is u waarschijnlijk niet ontgaan. Op zaterdag 14 januari 2012 verscheen in het Algemeen Dagblad een artikel over de foutieve renteberekeningen door een aantal gerechtsdeurwaarderskantoren.

Het onderwerp kreeg direct daarna veel aandacht op radio, websites en via verschillende social media.

In het artikel kwam naar voren dat de software van de betreffende gerechtsdeurwaarders de fouten in de renteberekening heeft veroorzaakt. Ondanks dat in het artikel expliciet de software van een andere leverancier werd genoemd, is EuroSystems door een groot aantal relaties benaderd om navraag te doen over de renteberekening in EuroDossier. Waarschijnlijk krijgt u ook vragen van debiteuren of opdrachtgevers. Dat is voor EuroSystems aanleiding om u, als EuroDossier kantoor, te informeren.

EuroSystems heeft uit het artikel en het daarin genoemde vonnis uit 2005 begrepen dat er door de betreffende kantoren rente wordt berekend over reeds betaalde onderdelen van het saldo. In het artikel is de situatie beschreven dat de debiteur de rentecomponent wel heeft betaald en er toch rente over de (betaalde) rente is berekend. In EuroDossier wordt dit correct afgewikkeld. Betalingen op de hoofdsom of de rente leiden tot verlaging van het rentedragend saldo. De debiteur betaalt dus alleen rente over het restsaldo en de niet betaalde rente. Uw opdrachtgevers en debiteuren kunnen dus gerust worden gesteld.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben en zullen u in een later stadium van meer detailinformatie voorzien.

Mijntje Zaat
Verkoopadvies & Communicatie

EuroSystems Automatisering B.V.
Bakenmonde 2
3434 KK Nieuwegein

T. +31(0)30 – 608 44 22
F. +31(0)30 – 608 12 21
E: communicatie@eurosystems.nl
W. www.eurosystems.nl

 

 

 

Bron: EuroSystems