ReadSoft en Medius hebben onderzocht wat de huidige mate van automatische factuurverwerking is bij organisaties die Microsoft NAV en AX gebruiken voor hun financiële boekhouding. Het onderzoek werd gehouden onder 101 crediteurenadministraties.

De resultaten zijn opmerkelijk. Zo geeft 84% van de Microsoft NAV en AX gebruikers aan nog steeds handmatig factuurinformatie in te voeren in de applicatie. Verder blijkt dat 94% van de digitale facturen een e-mail met PDF bijlage is.

Met behulp van deze benchmark kunnen organisaties onderbouwd beslissen over de mogelijkheden om de efficiency van de crediteurenadministratie te verhogen en de kosten te verlagen. Organisaties die factuurwerking al wel hebben geautomatiseerd kunnen zien waar zij staan ten opzichte van andere Microsoft NAV en AX gebruikers.

“Het is opmerkelijk dat maar 16% van de respondenten de factuurverwerking heeft geautomatiseerd” aldus Gert-Jan de Vries, Managing Director Benelux “Crediteurenadministraties zijn uitermate geschikt voor automatisering. Eén van de processen die zich goed leent voor automatisering is het factuurverwerkingsproces”

De resultaten zijn beschikbaar op de website:

info.readsoft.com/NLBenchmarkReport2012aug_LP2.html

Bron: www.readsoft.nl