Richard van Reijmersdal is op 1 mei 2012 benoemd tot Commercieel Directeur van GGN.

In zijn nieuwe functie is hij eindverantwoordelijk voor de verkoopstrategie en leidt hij de salesorganisatie met alle bijbehorende commerciële activiteiten.

Van Reijmersdal is al 8 jaar werkzaam bij GGN. Eerder bekleedde hij de functies Operationeel en Algemeen directeur van GGN Incasso. Na de fusie in 2009 werd hij benoemd tot Regiodirecteur en werd hij verantwoordelijk voor de bedrijfsonderdelen GGN Academy, GGN Detachering en GGN International. In zijn loopbaan heeft hij alle processen en ontwikkelingen binnen én buiten GGN op de voet gevolgd.

Van Reijmersdal: “Ik heb GGN zien ontwikkelen van een deurwaarderorganisatie naar een organisatie die oplossingen biedt voor de creditmanagementvraagstukken van zijn klanten. Dit is een prachtige ontwikkeling en vormt de basis voor het succes van GGN. Het is mijn ambitie om die ontwikkeling verder vorm te geven, zodat GGN in de gehele order-to-cash-keten een herkenbare rol zal spelen en als partner kan fungeren voor zijn klanten.”

Voor Van Reijmersdal ligt er op twee vlakken een uitdaging. Ten eerste op het externe vlak. GGN zal zich in de markt nog meer profileren als de betrouwbare, solide partner die weet wat er in de markt van zijn klanten gebeurt en wat er nodig is om maximaal resultaat te behalen. De markt is doorlopend in beweging en steeds kritischer. Van Reijmersdal:
“Juist op deze momenten kun je het verschil maken door scherp aan de wind te gaan varen en goed te luisteren naar de markt én je klanten.”

Voor de tweede uitdaging richt hij zich tot de interne organisatie. Hij ziet het als zijn taak om te organiseren en bewaken dat collega’s elkaar doorlopend informeren over de relevante marktontwikkelingen, zodat aansluiting met de klant behouden blijft en waar mogelijk uitgebouwd wordt. Van Reijmersdal: “Door het bundelen en inzetten van deze kennis kunnen we beter inspringen op de veranderingen in de verschillende markten en zo proactief en slagvaardig acteren.”

 

Bron: www.creditexpo.nl