De relatie met China is wereldwijd in beweging. Bedrijven handelen graag met China, maar er zijn ook zorgen over de groeiende macht en invloed van het land. In ons land werkt het Rijk aan een nationale Chinastrategie, decentrale overheden is om input gevraagd.

De Europese Unie presenteerde in maart 2019 een tienpuntenplan voor de diplomatieke relaties met China. Het plan moet ervoor zorgen dat Europa eensgezinder kan optreden en haar positie ten aanzien van China kan versterken.

Nationale Chinastrategie

De nationale Chinastrategie (die in mei wordt gepresenteerd) beoogt richting te geven aan de invulling van de relaties met China, bijvoorbeeld als het gaat om het omgaan met nieuws over mensenrechtenschendingen. VNG International onderzoekt de mogelijkheden voor het inrichten van een China-platform voor decentrale overheden.

Afspraken EU en China

In Brussel was op 9 april een China-EU-top. In een gezamenlijke verklaring zegde China toe om samen met Europa te werken aan het versterken van de internationale rechtsorde en handelsregels. China belooft oneerlijke staatssubsidies en de gedwongen overdracht van technologie door buitenlandse bedrijven op de Chinese markt aan te pakken.

Aanpak milieuproblemen

De EU en China spraken ook af om mondiale milieuproblemen aan te pakken, onder andere door zich in te zetten voor het naleven van de afspraken van het Parijsakkoord uit 2015. Verder wordt ingezet op samenwerking op het gebied van green finance om zo private kapitaalstromen te mobiliseren voor een meer ecologische en duurzame economie.

Bron: VNG