De Nederlandse Rijksoverheid verplicht haar leveranciers vanaf 1 januari 2017 een e-factuur te sturen.

Dit wordt geregeld door een aanpassing in de algemene inkoopvoorwaarden. Voor deze e-facturering naar de Rijksoverheid kunnen twee kanalen gebruikt worden: Digipoort en de open standaard Simplerinvoicing.

De maatregel is bedoeld om de regeldruk en administratieve rompslomp bij de overheid terug te dringen. De regeling is tot stand gekomen in nauw overleg met diverse belangenorganisaties uit het bedrijfsleven, waaronder VNO-NCW, Bouwend Nederland en MKB Nederland. Deze organisaties reageren verheugd op het nieuws. Zij zien het als een belangrijke stap, die bedrijven en medeoverheden aanmoedigt om versneld op e-factureren over te gaan.

E-factureren is sneller, gemakkelijker, nauwkeuriger en scheelt ondernemers veel administratie. Uit onderzoek van Deloitte is gebleken dat als Nederland versneld overstapt op e-factureren, bedrijven op termijn jaarlijks 1,2 miljard euro besparen. Alle partijen die hierbij betrokken zijn erkennen dat deze ontwikkeling noodzakelijk is. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid: e-factureren aan de overheid.

Stimuleren massa-adoptie e-factureren
Ieder jaar versturen bedrijven samen miljoenen facturen naar de overheid. Deze facturen worden nu nog voor een groot deel handmatig verwerkt. Dit kost tijd en geld. Daarom stimuleert EZ bedrijven om de overheid elektronische facturen te sturen. EZ vindt dat Nederland niet kan achterblijven bij de groei van e-facturatie die momenteel in Europa plaatsvindt. Bovendien bepaalt de Europese richtlijn (2014/55/EU) dat eind 2018 alle aanbestedende overheidsdiensten e-facturen moeten kunnen ontvangen.

Realiseren van de voorzieningen
Momenteel worden vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken bij alle departementen en rijksdiensten de voorzieningen getroffen, zodat binnen afzienbare tijd e-facturen kunnen worden ontvangen. In nieuwe contracten met leveranciers wordt dan ook de verplichting opgenomen om te e-factureren. Overheden en (andere) aanbestedende diensten moeten zelf hun eigen voorzieningen tijdig inrichten.

Simplerinvoicing een van de mogelijkheden voor e-factureren aan de overheid
Simplerinvoicing is het netwerk van ERP-, accounting-pakketten en e-facturatiedienstverleners (participanten). Via dit netwerk is het voor bedrijven mogelijk om elektronische facturen te versturen vanuit de eigen (boekhoud)software, die direct in de financiële administratie van de ontvangende overheidsorganisatie kunnen worden ingelezen. Andere mogelijkheden – naast Simplerinvoicing – zijn via een aansluiting op Digipoort of als fallback, via het leveranciersportaal van de Rijksoverheid.

Simplerinvoicing FULL
De Simplerinvoicing-standaard kent drie varianten voor e-facturatie: FULL, LITE en FREE. Voor leveranciers aan de Rijksoverheid is het belangrijk te weten dat de verplichting factureren via FULL betreft. Op get.simplerinvoicing.org staat welke ERP-, accounting-pakketten en e-facturatiedienstverleners Simplerinvoicing ondersteunen.

Een uitgebreide vraag- en antwoordlijst over e-facturatie met de overheid kunt u hier downloaden.

 

Bron: Simplerinvoicing