Bedrijven kunnen vanaf 1 januari 2011 hun rekeningen elektronisch indienen bij het Rijk. Alle 78 Rijksoverheidsorganisaties zijn klaar om over te gaan op e-factureren. De hele Rijksoverheid is nu verplicht elektronische facturen te ontvangen via Digipoort, het elektronisch postkantoor van de overheid. Digipoort zorgt dat de e-facturen van bedrijven bij de juiste organisatie terechtkomen.

Makkelijker en goedkoper

‘Elektronisch factureren is sneller, makkelijker en dus goedkoper,’ zegt minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). ‘Dat is niet alleen goed voor de belastingbetaler, maar ook gemakkelijker voor ondernemers.’

Het elektronisch factureren past in de ambitie van het kabinet om de overheid efficiënter te maken en bedrijven meer ruimte te geven om te ondernemen. E-factureren levert tijdwinst op, en bespaart op verwerkings- en verzendkosten. Bovendien is e-factureren duurzamer dan het versturen van rekeningen op papier.

Provincies en gemeenten

Bedrijven die e-facturen willen gaan sturen, kunnen op de website van Logius een aansluitkit downloaden. Logius, de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de beheerder van Digipoort. E-factureren is een project van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Minister Verhagen wil dat in 2018 alle overheden (provincies, waterschappen, gemeenten) klaar zijn om elektronische facturen te ontvangen.

Bron: Rijksoverheid.nl