Bedrijven moeten juist nu een extra inspanning doen om openstaande rekeningen te innen. Het VCMB (Verbond van Credit Management Bedrijven) waarschuwt ondernemingen dat betalingen als gevolg van Kerst en Oud & Nieuw een week of langer worden uitgesteld. De vakantieperiode is vaak een excuus om facturen langer te laten liggen. Waar bedrijven in december door eindejaarsuitkeringen krapper bij kas zitten, beschikken consumenten om die reden juist over meer geld.

Een eindsprint door de debiteurenafdeling is niet gebruikelijk, omdat bedrijven al bezig zijn met de jaarafsluiting en veel medewerkers afwezig zijn. Toch zou deze periode juist extra reden moeten zijn voor verhoogde inspanningen om nog voor de Kerst openstaande rekeningen betaald te krijgen. Ondernemingen voorkomen zo extra incassokosten, terwijl een opgeschoonde debiteurenportefeuille een positief effect heeft op de balanspositie en kredietwaardigheid van een bedrijf.

Gratificatie
Goed credit management is juist in deze periode belangrijk. Niet alleen vanwege het kerstreces, maar ook omdat veel bedrijven krap bij kas zitten door eindejaarsuitkeringen als de dertiende maand. Toch op tijd betaald krijgen vergt dan extra aandacht. Daarentegen hebben consumenten door die eindejaarsuitkeringen juist meer mogelijkheden om hun rekeningen te voldoen, waardoor het een goed moment is rekeningen uit te sturen.

"In december wordt aan de ene kant heel veel geld uitgegeven, terwijl het aan de andere kant traditioneel een slechte maand is om vorderingen te incasseren. Die paradox kan en moet doorbroken worden," zegt Bervin Janssen, voorzitter van VCMB. "Het betaald krijgen van facturen en de gezellige feestmaand lijken elkaar te bijten, maar op tijd betalen is voor iedereen profijtelijk. Ook de debiteur, die daardoor niet te maken krijgt met extra incassokosten."

Tips
Proactief debiteurenbeheer is een van de manieren om rekeningen op tijd betaald te krijgen. VCMB raadt credit managers onder meer aan om:

– heldere betalingsafspraken te maken met klanten, specifiek voor de komende periode;
– een inventarisatie te maken van het betaalgedrag van debiteuren tijdens de vorige kerstperiode. Zo kunnen de slechtste betalers worden geïdentificeerd;
– tijdig voldoende extra capaciteit in te zetten, zowel voor als na de Kerst;
– hoog op het prioriteitenlijstje te staan bij consumenten, voordat de extra gelden zijn gespendeerd in deze feestmaand.

Over het VCMB
VCMB (Verbond van Credit Management Bedrijven) verenigt organisaties die gespecialiseerd zijn in een of meer deelgebieden van creditmanagement. Veel van de leden van VCMB zijn marktleider in hun specialisme. De expertises variëren van debiteurenfinanciering en consultancy tot incassomanagement en kredietverzekering; van debiteurensoftware en debiteureninformatie tot in- of outsourcing van debiteurenbeheer.

Bron: www.vcmb.nl