RiskSolutions heeft een nieuwe consumentenrapport gelanceerd. Dit informatierapport (RiskExplorer) bevat naast identiteits-, adres- en kredietwaardigheidonderzoek ook informatie ontvangt over de bedrijfsrelaties van de persoon.
Daarnaast wordt, indien van toepassing, in één keer het faillisements- en curateleregister geraadpleegd. Bij gerechtelijke uitspraken worden onder andere de insolventienummers getoond, rechtbank en rechter-commissaris, de betrokken bedrijven, de publicatie, datum en de betreffende curator(en).

De curatele informatie bevat onder andere het curatelenummer, datum en de bijbehorende beschikking(en) getoond (met reden, curator en contactgegevens).
Verder bevat dit rapport informatie over het bevraagde object, alsmede een foto en locatie-informatie van het object.

De RiskExplorer is momenteel het meest uitgebreide consumenten informatierapport dat in de markt beschikbaar is. De RiskExplorer mag uitsluitend voor creditmanagement (acceptatie, debiteurenbeheer en incasso) en fraude-onderzoeken worden gebruikt.

Bron: creditexpo.nl