Inkasso Unie neemt ten behoeve van het ROC van Twente vanaf het schooljaar 2013 tot en met 2014 de betaalregelingen uit handen.

Het betreft hier het (wettelijk) cursusgeld  dat in termijnen betaald wordt.  De ontwikkelingen die vanwege de intreding van SEPA noodzakelijk zijn worden door Inkasso Unie uitgevoerd.

ROC van Twente en Inkasso Unie werken al jaren naar volle tevredenheid samen op het gebied van het incasseren van achterstallige vorderingen. In de loop van 2012 is op verzoek van het ROC van Twente een oplossing bedacht voor de problematiek die door de SEPA regelgeving vanaf begin 2014 ontstaat. De vroege signalering hiervan is noodzakelijk omdat de betaling van de schoolgelden voor 2013 tot en met 2014 te maken krijgen met een nieuwe manier van administreren. De SEPA regelgeving zal consequenties hebben die van invloed zijn op automatische incasso-opdrachten. Hierover dient vanaf begin 2014 veel meer gecommuniceerd en geadministreerd te worden.

Inkasso Unie is al jaren marktleider in het overnemen van externe betaalregelingen. In verschillende branches zijn maatwerk oplossingen ontwikkeld die, ook zonder de SEPA regelgeving, veel werk bij haar opdrachtgevers uit handen nemen. Het concept dat voor het ROC van Twente is ontwikkeld werkt vanuit een ‘service platform’ waarbij aan de student niet gecommuniceerd wordt dat de regeling uitgevoerd wordt door een externe partij. De student sluit de regeling op een site met de “look-and-feel” van ROC van Twente en de communicatie verloopt ook uit naam van ROC van Twente. Op deze manier komt de binding met de student niet in gevaar en wordt geen drempel ervaren om het schoolgeld in termijnen te betalen.

Gerrit Reinders, Hoofd Financiële administratie bij ROC van Twente: “Het werd hoog tijd dat er een alternatief kwam voor de (eenmalige) machtiging. Naast de (te) ruime storneringstermijn hopen de nadelen zich op, zeker met de SEPA regelgeving in aantocht. Dan mag het machtigen via de computer niet meer en wordt het verplicht de afschrijving aan te kondigen. Automatiseringsaanpassingen en beheerslast waar we door de nieuwe oplossing nu geen aandacht aan hoeven te besteden. Voor ons kostenbesparend  maar ook de student hoeft voor de ‘nieuwe’ betaalregeling  niet extra te betalen. In Inkasso Unie hebben we een solide partner die ons het werk en de zorg professioneel uit handen neemt.”

Willem-Jan Dekkers, Accountmanager bij Inkasso Unie: “Met de oplossing die wij met het ROC van Twente bedacht hebben, kunnen wij dit voor veel partijen beheren. Daarbij waarderen wij het dat een belangrijke naam in het onderwijs vertrouwen in ons stelt door een dergelijk belangrijk proces uit te besteden.”

Bron: www.creditexpo.nl