De Nederlandse woningmarkt groeit dit en volgend jaar voorspoedig. Het aantal verkochte woningen zal dit jaar naar verwachting uitkomen op 182.000. Dat is een stijging van 19% ten opzichte van 2014.

In 2016 zullen naar verwachting tussen de 175-195.000 woningen van eigenaar wisselen. Ook de huizenprijzen stijgen, met 2,75% in 2015 en met 2,75 tot 4,75% in 2016. Dit is goed nieuws voor huishoudens die onder water staan. Alleen al in 2015 komen 150.000 huishoudens weer boven water, wat betekent dat hun huis weer meer waard is dan de hoogte van hun hypotheek. Naar verwachting zet deze ontwikkeling zich in 2016 voort met nog eens 170.000 huishoudens. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt.

Het aantal verkochte woningen bereikt volgend jaar pre-crisisniveaus. Woningmarkteconoom Pieter van Dalen van de Rabobank: “We verwachten niet dat de inhaalgroei van de verkopen van 2014 en de stevige toename van dit jaar in 2016 doorzet. Maar het hoge niveau van de verkoopaantallen zullen we volgend jaar ook terugzien. Dit komt met name door een combinatie van economische groei die gestaag doorzet, meer koopkracht voor huishoudens, een toename van de werkgelegenheid, het grote vertrouwen in de woningmarkt en de lage hypotheekrente.”

Van Dalen ziet de woningmarkt door de toenemende vraag volgend jaar minder ruim worden. “Het aantal huizen waaruit kopers kunnen kiezen neemt af. Daardoor zullen de huizenprijzen naar verwachting in 2016 nog iets harder stijgen dan dit jaar. Dat is gunstig voor de huishoudens die onder water staan. Samen met reguliere aflossingen en vermogensopbouw in spaarhypotheken zorgt dit ervoor dat een fors aantal huishoudens boven water komt. Wel moet ik hierbij de kanttekening plaatsen dat de onderwaterproblematiek nog steeds groot is: de groep met een potentiële restschuld is nog steeds bijna twee keer zo groot als voor de crisis.”

Hypotheekschuld stijgt mondjesmaat, hypotheekrentes op laag niveau

De totale hypotheekschuld zal dit jaar voorzichtig oplopen. Tegenover een toename van de nieuwe hypotheekverstrekkingen door het aantrekken van de woningmarkt staat een hoog niveau van extra aflossingen. De hypotheekrentes breken tot nu toe vrijwel ieder kwartaal een nieuw laagterecord. Van Dalen: “Voor volgend jaar verwachten we dat de rente in Europa slechts zeer beperkt zal stijgen, waardoor de hypotheekrente laag kan blijven.”

Bron: Rabobank.nl