– Economie herstelt; wanbetalingen en faillissementen blijven
– Nederlandse handelsmissie naar VS

Meer dan de helft van de vorderingen die meer dan 90 dagen bij afnemers uitstaan, zijn dit jaar als oninbaar afgeschreven door bedrijven in Brazilië, Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Hierdoor staat de beschikbaarheid van werkkapitaal op het spel, wat de groei van bedrijven in de weg staat. Dit blijkt uit de Betalingsbarometer van Atradius, waarin de betalingspraktijken van 839 bedrijven in Brazilië, Canada, Mexico en de VS zijn onderzocht.

Bij 38,4 procent van de ondernemingen blijven vorderingen aan andere bedrijven op de vervaldatum onbetaald. 5,2 procent van de facturen wordt pas na 90 dagen betaald en 2,7 procent – ruim de helft van de facturen die 90 dagen na de vervaldatum nog niet waren voldaan – is als oninbaar afgeschreven. In Europa geldt dat 35 procent van de bedrijven te lang of tevergeefs op de betaling van facturen wacht. Ruim 8 op de 10 ondernemers zeggen een vorm van debiteurenbeheer te voeren om kredietrisico’s te beperken. Ongeveer de helft controleert de kredietwaardigheid van afnemers, eist betrouwbare betalingsmethodes of past hiervan een combinatie toe.

Ingrijpende gevolgen

“Uit de Miljoenennota blijkt dat Nederland inzet op export. De VS zijn voor Nederlandse bedrijven met in 2013 een exportwaarde van 16,9 miljard euro (vooral machines en chemische producten) een van de belangrijkste exportmarkten buiten Europa. Daarom is het goed dat een handelsmissie naar dit land op het programma staat. Amerikaanse bedrijven geven een hoge prioriteit aan debiteurenbeheer om het aantal wanbetalingen tot een minimum te beperken”, zegt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland. “Toch blijven oninbare vorderingen een belangrijk probleem. De impact van onbetaalde facturen op de omzet of cashflow van een bedrijf kan zeer ingrijpend zijn. Als afnemers niet betalen, kost dat tijd en geld voor het innen van uitstaande vorderingen. Ook de hoge reserves voor wanbetalende debiteuren kosten geld dat dus niet beschikbaar is voor de groei van het bedrijf. Nederlandse bedrijven die zakendoen met partners in de Verenigde Staten moeten zich ervan bewust zijn dat er nog steeds een verhoogd risico is.“

Uit het onderzoek komen grote verschillen naar voren tussen de gemiddelde betalingstermijn voor de regio (28 dagen) en de gemiddelde DSO – het aantal dagen dat vorderingen uitstaan – (48 dagen). Deze kloof maakt het risico van wanbetaling zichtbaar en is een risicofactor in het debiteurenbeheer: een te grote spreiding tussen deze termijnen kan zorgwekkend zijn. Dit is de belangrijkste reden dat voor bijna een derde van de ondernemers het aanhouden van voldoende cash flow dit jaar de grootste uitdaging voor de winstgevendheid van hun bedrijf was.

Waakzaamheid bij debiteurenbeheer

“De economie toont weliswaar tekenen van herstel, wanbetalingen en faillissementen blijven een realiteit. Uit het onderzoek blijkt de noodzaak voor bedrijven om waakzaam te blijven bij debiteurenbeheer. Ook moeten zij hun cashflow en rentabiliteit met instrumenten als een kredietverzekering beschermen tegen het risico van wanbetaling of een faillissement”, benadrukt David Huey, regionaal directeur van Atradius Trade Credit Insurance NAFTA. “Dit kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de DSO, een verbetering van de cashflow en betere betalingsvoorwaarden.”

De Atradius Betalingsbarometer voor Noord- en Zuid-Amerika kan worden geraadpleegd op: atradius.nl in de rubriek Publicaties.

Bron: www.creditexpo.nl