Erkende producentenorganisaties (PO) in de groenten- en fruitsector kunnen elk jaar subsidie aanvragen. Voor 2022 is aan zeven aanvragers subsidie verleend voor een bedrag van € 60.156.147,40.

In 2021 werd € 38.658.944,85 verleend aan GMO subsidie. De stijging is onder andere een gevolg van de erkenning van twee nieuwe productenorganisaties eerder deze week, namelijk de Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland U.A. en Coöperatie Harvest House U.A..

De zeven producentenorganisaties gebruiken de subsidie om:

– de groenten- en fruitproductie van hun leden te verduurzamen;
– te voorkomen dat de inkomens van hun leden schommelen;
– de consumptie van groenten en fruit te verhogen.

Europese regeling

De producentenorganisaties zijn verenigingen van producenten van groenten en fruit. Zij vormen een belangrijke schakel in de GMO Groenten en Fruit.
De erkende
producentenorganisaties in de sector groenten en fruit hebben toegang tot Europese subsidies voor operationele programma’s. Deze subsidies kunnen zij via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aanvragen. RVO voert dit beleid van de Europese Unie uit in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bron: Rijksoverheid