Volgens de BKR Kredietbarometer zijn er per 1 juli 777.767 mensen met een betalingsachterstand op een afgesloten lening. Vanaf 1 januari zijn er 7.039 mensen bijgekomen die hun betalingsverplichtingen niet nakomen.

Flinke impact crisis

De afgelopen jaren nam het aantal mensen dat in de financiële problemen kwam steeds toe. In 2013 was de stijging het grootst. In dat jaar kwamen er 31.435 mensen met een betalingsachterstand op geleend geld bij. “Gelukkig zien we dat het aantal achterstanden op leningen nu minder snel toeneemt dan in 2013 en 2014. De crisis heeft weliswaar een flinke impact gehad, maar de werkelijkheid is ook dat de schuldenproblematiek nog dagelijks toeneemt” aldus Peter van den Bosch, algemeen directeur van BKR.

Veel informatie onzichtbaar

Bij BKR worden leningen en betalingsachterstanden daarop geregistreerd. Van hypotheken worden alleen betalingsachterstanden van meer dan vier maanden vastgelegd. Van den Bosch: “De betalingsachterstanden op leningen zijn slechts een klein deel van het maatschappelijke probleem. Er zijn immers nog veel meer betalingsachterstanden waar mensen mee kampen. Denk aan achterstanden bij de fiscus, huurachterstanden of die bij zorgverzekeraars.” Deze achterstanden worden niet centraal vastgelegd en zijn dus niet inzichtelijk. Evenmin zijn bijvoorbeeld studieleningen bij BKR vastgelegd.

Samenwerking essentieel

Door meer informatie over schulden te delen en samen te werken kan volgens BKR de schuldenproblematiek effectief worden aangepakt. Op dit moment werkt BKR samen met een aantal gemeenten om hen via pilotprojecten te ondersteunen met signalen die duiden op schuldenproblemen. Doordat bijvoorbeeld ziektekostenverzekeraars, woningcorporaties en nutsbedrijven data over betalingsachterstanden aanleveren kan BKR voor gemeenten een inschatting van de ernst van de individuele schuldenproblematiek maken.

Actieve aanpak

Met deze inschatting kunnen gemeenten en schuldhulpverleningsinstanties huishoudens die in de financiële problemen dreigen te geraken in een vroegtijdig stadium ondersteuning bieden. “Het gaat er om dat we voorkomen dat mensen wegzakken in een schuldenmoeras. Dat kan met de juiste informatie en een actieve aanpak vanuit de gemeente.” zegt Van den Bosch.

Bron: BKR