De spanning op de arbeidsmarkt is iets afgenomen, toch was in 2023 nog ruim de helft van de vacatures nog moeilijk vervulbaar. Dit blijkt uit een onderzoek van UWV onder ruim 4.000 werkgevers. Werkgevers in de bouw hebben de meeste wervingsproblemen en bij financiële instellingen zijn vacatures iets vaker moeilijk vervulbaar dan in 2022. Werkgevers verwachten niet dat het in 2024 gemakkelijker wordt om vacatures te vervullen.

Van de vacatures die de afgelopen twaalf maanden zijn ontstaan was volgens werkgevers 53% moeilijk te vervullen. Een jaar eerder was dit nog 58%. Deze daling sluit aan bij de iets afgenomen spanning op de arbeidsmarkt. Het aantal vacatures is gedaald, terwijl het aantal werklozen is gestegen. Toch is er nog steeds sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt en hebben veel werkgevers problemen met het werven van personeel. Van de werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures meldt 86% dat ze te weinig reacties krijgen op vacatures. Daarnaast zijn vacatures volgens 59% van deze werkgevers moeilijk vervulbaar omdat sollicitanten niet over de juiste vaardigheden beschikken.

Meeste wervingsproblemen in de bouw

Werkgevers in de bouw ervaren het vaakst wervingsproblemen. Voor bijna twee derde van de vacatures (65%) in deze sector konden werkgevers moeilijk personeel te vinden. De wervingsproblemen in de bouw zijn wel iets afgenomen. Een jaar eerder was nog 73% van de vacatures moeilijk te vervullen.

Vacatures bij financiële instellingen vaker moeilijk vervulbaar

Bij financiële instellingen zijn de wervingsproblemen juist toegenomen. In deze sector was 60% van de vacatures moeilijk te vervullen. Een jaar eerder was dit nog 53%. Door digitalisering, automatisering en de inzet van kunstmatige intelligentie zijn naast financieel deskundigen ook steeds meer ICT’ers nodig.

Meeste werkgevers verwachten dat wervingsproblemen niet minder worden

Een meerderheid van de werkgevers (61%) verwacht dat de wervingsproblemen in 2024 hetzelfde blijven. Een kwart (24%) verwacht zelfs dat het moeilijker wordt om vacatures te vervullen. Slechts 15% van de werkgevers verwacht minder wervingsproblemen. Dit sluit aan bij de signalen dat de krapte in een aantal sectoren lang zal aanhouden, mede door de vraag naar werknemers als gevolg van de vergrijzing, de energietransitie en de toenemende digitalisering.

Advies voor werkgevers

Het vinden van personeel kan dus moeilijk zijn. Voor mogelijke oplossingen voor personeelstekorten kunnen werkgevers inspiratie opdoen in het rapport ‘Personeelstekorten aanpakken: 34 oplossingen voor werkgevers’. Hierin staan praktijkvoorbeelden van werkgevers met bijpassende oplossingen. De oplossingen zijn verdeeld over drie strategieën: Het aanboren van nieuw talent, het anders organiseren van werk en het binden en boeien van medewerkers. Werkgevers kunnen ook bij het Werkgeversservicepunt in hun regio terecht voor hulp en advies bij het aantrekken van personeel.

Bron: UWV