Energielabel voor twee op drie jongvolwassenen niet doorslaggevend bij aankoop woning

Het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning onder jonge huizenkopers van 18 tot en met 28 jaar is in januari met 25 procent gestegen in vergelijking met dezelfde maand een jaar geleden. Ook het aandeel hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning onder deze groep is toegenomen. In januari bedroeg dit maar liefst 27 procent: bijna een verdubbeling in vergelijking met januari 2022 (15 procent), blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Ondanks de flinke stijging van de hypotheekrente is het aantal jonge huizenkopers vorig jaar dus toegenomen. Om in kaart te brengen welke verwachtingen zij hebben en tegen welke obstakels zij aanlopen, heeft De Hypotheker onderzoek* laten verrichten onder jongvolwassenen (18 tot en met 28 jaar) die niet in een koopwoning wonen waarvan zij (mede)eigenaar zijn.

Ruim driekwart van de Nederlanders in deze leeftijdsgroep bezit op dit moment geen eigen woning. Bijna de helft woont nog bij hun ouder(s) en één op de acht jongvolwassenen woont op kamers of in een studentenwoning. Meer dan de helft woont noodgedwongen thuis, omdat zij een eigen woning niet kunnen betalen. Daarnaast geeft 44 procent als reden aan te profiteren van gratis onderdak en/of dat dit hen in staat stelt te sparen voor een koopwoning. Een kwart woont nog thuis, omdat ze eenvoudigweg geen (geschikte) woning kunnen vinden. Voor de groep jongeren die wél op zoek is naar een koopwoning – zo’n één op de zeven – is bijna de helft al langer dan een jaar met deze zoektocht bezig. Zij vinden hierbij veel obstakels op hun weg. Te hoge huizenprijzen, het gebrek aan woningen in hun betaalklasse of te weinig leencapaciteit worden door hen het meest genoemd. Verder ondervinden zij nog altijd last van de concurrentie op de huizenmarkt en/of voldoen te weinig huizen aan hun wensen. Om hun kansen te vergroten, hebben bijna vier op de vijf jonge huizenkopers hun eisen bijgesteld, bijvoorbeeld door hun zoekgebied te verruimen of concessies te doen aan het uiterlijk van de woning. Opvallend is dat twee derde van de jongvolwassenen de aankoop van een woning – ondanks de hoge energieprijzen – zelfs niet laat afhangen van het energielabel, terwijl dit tot extra hoge maandlasten kan leiden.

“Uit onze data blijkt dat jonge huizenkopers op de huizenmarkt geleidelijk steeds meer een voet tussen de deur krijgen. Desondanks stuiten zij nog steeds op veel barrières bij hun zoektocht naar een betaalbare woning.”

Menno Luiten, commercieel directeur

Gemiddelde huizenprijs ligt ver boven gemiddeld hypotheekbedrag jongvolwassenen

Hoewel de huizenprijzen dalen en het woningaanbod ruimer is, denkt driekwart niet dat het nu een gunstig moment is om een woning te kopen. Bijna de helft van de jongvolwassenen die een woning zoeken, verwacht zelfs dat het niet zal lukken om binnen twee jaar een woning te vinden. Dit is volgens De Hypotheker onder andere te wijten aan het tekort aan woningen in de prijsklasse van hun voorkeur. Zo zoekt slechts één op de acht jongvolwassenen naar woningen met een waarde van 350.000 tot 400.000 euro. In de prijscategorieën boven 400.000 euro wordt relatief weinig gezocht, terwijl de gemiddelde huizenprijs 407.000 euro bedraagt. “De huizenmarkt transformeert geleidelijk naar een kopersmarkt. Dit is het gevolg van de licht dalende hypotheekrente, het ruimere woningaanbod, dalende huizenprijzen en doordat kopers minder gedwongen zijn tegen elkaar op te bieden”, zegt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. “Uit onze data blijkt dat jonge huizenkopers op de huizenmarkt hierdoor geleidelijk steeds meer een voet tussen de deur krijgen. Desondanks stuiten zij nog steeds op veel barrières bij hun zoektocht naar een betaalbare woning en vindt het merendeel het nog geen gunstig moment om te kopen. 65 procent van de jongvolwassenen zoekt een koopwoning die tussen 200.000 en 300.000 euro kost. Dit wordt ook weerspiegeld in het gemiddelde hypotheekbedrag – 276.000 euro – van deze groep huizenkopers. Dit ligt ruim een ton onder de gemiddelde prijs van een bestaande woning en zelfs twee ton onder de gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning. Het is dan ook cruciaal dat er meer betaalbare woningen worden gebouwd, zodat steeds meer jonge huizenkopers de mogelijkheid hebben om in te stromen op de woningmarkt.”

Bron: Hypotheker