– Aantal wanbetalers Zorgverzekeringswet stijgt
– Grootste stijging wanbetalers bij mannen en allochtonen
– 86 duizend personen al bijna 4 jaar wanbetaler

Op 1 september 2009 waren er 304 duizend wanbetalers voor de Zorgverzekeringswet, een stijging van 60 procent ten opzichte van de eerste meting van het aantal wanbetalers eind 2006. Toen lag het aantal wanbetalers nog op 190 duizend personen. De stijging van het aantal wanbetalers in deze periode is vooral te zien bij mannen en allochtonen. Ruim 86 duizend personen staan al bijna 4 jaar te boek als wanbetaler. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Op 1 september 2009 was 2,3 procent van de inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder wanbetaler. Ze zijn wel verzekerd tegen ziektekosten, maar hebben minimaal zes maanden geen premie betaald. Verhoudingsgewijs zijn allochtonen ruim 3 keer zo vaak wanbetaler als autochtonen. Het aandeel wanbetalers onder de verschillende herkomstgroeperingen loopt sterk uiteen: van 1,6 procent onder de autochtonen tot 16,1 procent onder Antillianen en Arubanen.

Ten opzichte van 2006 is het aantal wanbetalers met ruim 110 000 personen toegenomen. In 2007 en 2008 bedroeg het aantal wanbetalers respectievelijk 240 duizend en 257 duizend. In de eerste 8 maanden van 2009 zijn daar 47 duizend wanbetalers bijgekomen. In de periode 2006-2009 is sprake van een relatief hoge groei bij mannen en allochtonen. Een lichte daling is te zien bij 18- en 19-jarigen.

Een vaste groep van ongeveer 86 duizend personen staat sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 bij alle metingen geregistreerd als wanbetaler. Dat betekent dat 45 procent van de personen die eind 2006 wanbetaler was, dat op 1 september 2009 nog steeds is. Ten opzichte van de totale groep wanbetalers telt de vaste kern wanbetalers naar verhouding iets meer autochtonen dan allochtonen.

Bron: CBS