Op de vraag wat een werkgever aantrekkelijk maakt, antwoorden steeds meer werknemers salaris.

Laag opgeleide werknemers vinden het salaris significant belangrijker dan hoog opgeleide werknemers (73 procent ten opzichte van 58 procent). Het salaris komt dit jaar nieuw binnen in de top 5 van wat een werkgever aantrekkelijk maakt. Dit blijkt uit onderzoek van Unique onder ruim 3.000 werkzoekenden.

Naast het salaris verhoogt ook een goede bedrijfscultuur de aantrekkelijkheid van een werkgever. 69 procent van de werknemers stelt dat de bedrijfscultuur het meest belangrijk is bij een aantrekkelijke werkgever. Daarmee staat bedrijfscultuur dit jaar op de eerste plaats in de top 5. Daarna volgen salaris (66 procent), inhoud van de functie (65 procent), vrijheid en vertrouwen van de werkgever (40 procent) en ontwikkelingsmogelijkheden (31 procent). Uit het onderzoek komt naar voren dat mannen salaris net iets belangrijker vinden dan vrouwen. Vooral de leeftijdscategorieën <25 en 25-35 hechten hier meer waarde aan dan de andere leeftijdscategorieën.

In vergelijking met vorig jaar is deze top 5 opvallend veranderd. In 2011 noemde tweederde van de werknemers de mogelijkheid om werktijden zelf te bepalen als belangrijkste voorwaarde voor een aantrekkelijke werkgever. Ook bedrijfscultuur (64 procent), de mogelijkheid om thuis te werken (63 procent), de mogelijkheid om parttime te werken (59 procent) en het hebben van veel verantwoordelijkheden (54 procent) werden vorig jaar gekoppeld aan een aantrekkelijke werkgever. Salaris kwam toen niet voor in de top 5.

Raymond Puts, algemeen directeur van Unique: “Ongeacht het opleidingsniveau heeft het salaris aan belang toegenomen voor werknemers. Het is opvallend dat het salaris vorig jaar niet in de top vijf voorkwam en nu op de tweede plek staat. Ook het verschil dat hoog en laag opgeleide werknemers toekennen aan het belang van salaris is interessant. Maar bovenal is het goed om te zien dat de aantrekkelijkheid van een werkgever vooral door de bedrijfscultuur bepaald wordt. Het is slim om deze informatie en de andere toetsingscriteria te gebruiken in het werving & selectieproces. Afhankelijk van het type kandidaten dat je aan wilt trekken kun je er je voordeel mee doen.”

Bron: APS