MKB-Nederland gaat samenwerken met de International Chamber of Commerce (ICC) Nederland.

Voorzitter Hans Biesheuvel van MKB-Nederland heeft vandaag samen met ICC Nederland voorzitter Henk Broeders de lidmaatschapsovereenkomst getekend. Hiermee willen de organisaties in deze verkiezingstijd het belang van export voor het Nederlandse mkb extra onderstrepen. Biesheuvel zal ook toetreden tot de Raad van Bestuur van ICC Nederland.

Het aandeel van mkb-bedrijven op de internationale markt groeit. In een eerder deze week gelanceerde campagne over de betekenis van Europa voor export en banen (www.europaendefeiten.nl), benadrukte MKB-Nederland dat Nederland jaarlijks 180 miljard euro aan export verdient. MKB-bedrijven nemen meer dan de helft voor hun rekening.

Ook in twee andere onderzoeken, van de ABN Amro en het Centraal Planbureau, worden de groeiende cijfers bevestigd. Door een nauwe samenwerking met ICC Nederland aan te gaan, wil MKB-Nederland bijdragen aan het verzilveren van de nog onbenutte kansen voor mkb-bedrijven.

Internationale standaarden voor export

ICC Nederland zorgt er voor dat Nederlandse mkb-bedrijven internationaal onder de beste voorwaarden zaken kunnen doen. Een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie zijn speerpunten van de organisatie. ICC staat voor open, grensoverschrijdende handel en investeringen, en wereldwijde economische integratie als drijvende kracht achter duurzame groei, werkgelegenheid en welvaart. ICC streeft er daarnaast naar dat bedrijven wereldwijd standaard verkoopcontracten of leveringsvoorwaarden gaan gebruiken. Iets waar vooral kleinere bedrijven enorm van kunnen profiteren.

MKB voorzitter Hans Biesheuvel opent de 8e editie van Credit Expo op woensdag 14 november 2012 in het  Nieuwegein Business Center

Bron: APS