Met de realisatie van ‘OthoScore’ hebben Praclox en NeurOp gezamenlijk een dienst ontwikkeld die kunstmatige intelligentie toegankelijk maakt in creditmanagement. OthoScore geeft al bij de start van een incassodossier de kans aan of de vordering wordt geïnd. Deze inzage vooraf biedt de mogelijkheid het proces daarop aan te passen. Dus met OthoScore kun je slimmer incasseren met minder inspanning!

Wat is kunstmatige intelligentie?

Bij kunstmatige intelligentie denken we aan zelfrijdende auto’s en aan spraakgestuurde computers.  Kunstmatige intelligentie is een verzamelnaam voor computermodellen die leren van voorbeelden zoals wij mensen. Exact gedefinieerde regels zijn vaak moeilijk te bepalen. Wij weten een hond prima te onderscheiden van een kat, maar probeer dat eens in scherpe regels vast te leggen. Door binnen een slim model te leren van veel voorbeelden kan een computer dit onderscheid echter ook maken.

Toepassing in credit management

Het leren van voorbeelden maakt het mogelijk onderscheid te maken tussen incassodossiers die geïnd zullen worden en dossiers die ondanks alle inspanningen niet geïnd zullen worden. Alle in het verleden opgevolgde dossiers vormen de voorbeelden waarvan de computer kan leren. Bij een nieuw dossier kan de computer vervolgens precies aangeven hoe groot de slagingskans is. Dit noemen we de ‘OthoScore’. Als de kans op incasso groot is, heeft het zin om in dat dossier tijd en geld te steken. Bij een kleine kans is het belangrijk om niet teveel kosten te maken. Zo incasseer je met OthoScore slimmer met minder inspanning!

Onderscheidend in de markt

In een competitieve markt is het soms lastig de concurrentie voor te blijven. De eindgebruiker verlangt het beste, maar wil eigenlijk alleen maar minder betalen. OthoScore biedt een oplossing voor dit probleem. Daarmee ben je als incassobureau of gerechtsdeurwaarderskantoor onderscheidend in de markt.

Gemak van deze dienst

De klanten van NeurOp leveren de voorbeelden die gebruikt kunnen worden om van te leren. Het maken van een dergelijk databestand blijkt vaak best lastig. Want om van een dossier uit februari 2012 te kunnen leren, moet je precies die informatie gebruiken die op dat moment beschikbaar was.

Praclox heeft de mogelijkheid gecreëerd om voor iedere klant afzonderlijk de dataset te maken die nodig is om NeurOp aan het werk te zetten. Daarnaast heeft Praclox ervoor gezorgd dat de OthoScore van ieder dossier bij hun klant inzichtelijk is. Die klant kan direct het incassoproces aanpassen op basis van de beschikbare OthoScore. De belangrijkste drempels voor het in gebruik nemen van kunstmatige intelligentie zijn daarmee weggenomen. Gecombineerd met de nauwkeurigheid van OthoScore verklaart dat de grote belangstelling voor deze dienst.

NeurOp

Kunstmatige intelligentie is een complex vakgebied dat veel expertise vereist. NeurOp is specialist op dat gebied en heeft veel ervaring met de inzet van deze techniek in creditmanagement. De met Praclox ontwikkelde OthoScore die vooraf inzage geeft in de slagingskans van ieder dossier is daar een mooi voorbeeld van. Maar de techniek wordt ook gebruikt om inzage te krijgen in de ontwikkeling van huurachterstanden, bij het aanbieden van betalingsregelingen en bij de keuze om in een incassotraject al dan niet gerechtelijk te gaan.

Praclox

Praclox is een softwareontwikkelaar in Gorinchem met een sterke focus op deurwaarders- en incassokantoren. Voor deze markten ontwikkelt en onderhoudt Praclox het OthoMatic-pakket voor de complete administratie van dossiers en de bijbehorende boekhouding.

Bron: Credit Expo / Neurop