“Betere samenwerking zodat het onnodig oplopen van schulden kan worden voorkomen”

Dat was één van de doelstellingen van het convenant dat vorig jaar gesloten is tussen de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) en de Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverleners geven deze samenwerking vorm door digitaal gegevens uit te wisselen.

Ontstaan van het convenant

Yvon van Houdt (directeur NVVK) geeft aan dat het convenant tot stand is gekomen vanuit het idee dat het voor alle betrokken partijen goed is te weten wat er speelt. “Door de samenwerking creëren we een situatie die voor drie partijen voordelig is: de schuldhulpverlener ziet de schuldenposten niet verder oplopen, de deurwaarder maakt geen kosten waarvan hij niet weet of ze terugverdiend worden en natuurlijk is het voor de schuldenaar ook voordelig. De schuldeiser ziet maar één vordering, maar de schuldhulpverlener ziet natuurlijk het hele pakket. Dan is het goed om dat in beeld te brengen en dat te doen op een digitale manier die verantwoord is, zorgvuldig en voldoet aan alle voorschriften.”

Eén van de doelstellingen van de NVVK is het trachten te voorkomen van schulden. “Het convenant past voor 100% bij de doelstellingen van de NVVK. Wij proberen de schulden te voorkomen of beperken en wij willen graag procedures zo eenvoudig mogelijk maken. Hoe eenvoudiger en sneller een procedure, hoe korter de doorlooptijd”, aldus Yvon van Houdt.

Betrokkenheid schuldeisers

Schuldeisers zijn indirect betrokken geweest bij de totstandkoming van het convenant vertelt Yvon van Houdt: “De NVVK heeft regelmatig overleg met diverse schuldeisers en de koepels van grotere schuldeisers maken deel uit van de Raad van Advies. Zij weten dus wat er speelt en kennen ook de redenatie achter het convenant. Het past ook bij de essentie van schuldhulpverlening, namelijk stabiliseren. In de periode waarin we de schulden nog niet echt oplossen, brengen we het hele pakket in beeld en proberen we de inkomsten te vergroten en de uitgaven te verkleinen. Daar past dit goed in.”
Lange aanlooptijd

Yvon van Houdt geeft aan dat ze zich er bewust van is dat het een lang proces is. “Dit project loopt inmiddels al zo’n drie jaar; eerst een pilot, toen een uitbreiding en inmiddels het convenant. Bij dit soort projecten zijn meerdere disciplines betrokken, dat maakt het ingewikkeld en daardoor duurt het vaak wat langer voordat iedereen op één lijn zit. Dat is vervelend, maar begrijpelijk. Gelukkig zijn we inmiddels van start gegaan.”

Aanlevering

De aanlevering van gegevens gebeurt rechtstreeks aan VISH, vanuit Stratech Perspectief worden automatisch de juiste data aangeleverd. “Je moet het eigenlijk zien als een soort kastje waar je even een ‘match’ tot stand kunt brengen met de gegevens van de schuldhulpverlener. Daarna gaat het kastje ook weer dicht. We roepen niet een heel databestand in het leven. Het is echt de bedoeling om puur even te checken of iemand bekend is bij schuldhulpverlening of niet. Hiervoor is de VISH ontwikkeld (Verwijsindex Schuldhulpverlening)”, vertelt Yvon van Houdt over de digitale koppeling.

Ervaringen Gemeente Venray

VISH wordt nu gebruikt door zo’n vijftien gemeenten, waaronder Stratech-klant Gemeente Venray. Zij wisselen sinds enige tijd gegevens van de schuldhulpverlening uit met gerechtsdeurwaarders. Via de digitale gegevensuitwisseling krijgen gerechtsdeurwaarders een melding dat een cliënt in een schuldhulpverleningstraject zit.

Maurice Staals, applicatiebeheerder van de Gemeente Venray, geeft aan dat voor hen de belangrijkste reden is om mee te doen aan de gegevensuitwisseling is dat invorderingsmaatregelen door een deurwaarder het schuldhulpverleningstraject behoorlijk kunnen verstoren. Door de gegevensuitwisseling met de gerechtsdeurwaarders hoopt de gemeente dat het onnodig oplopen van schulden kan worden voorkomen.

Voordelen: tijdwinst, geen nieuwe schulden en rust

Een belangrijk voordeel is dat het de gemeente veel tijdwinst oplevert wanneer een deurwaarder op de hoogte is van het feit dat een schuldenaar zich in een schuldhulpverleningstraject bevindt. Mogelijk kan de incassoprocedure worden stopgezet zodat er geen nieuwe schulden en geen extra incassokosten ontstaan. Dit helpt het traject versnellen. Ook biedt het rust voor de schuldenaar als deze niet meer met deurwaarders wordt geconfronteerd.

Resultaten

De NVVK monitort de ervaringen van haar leden. “Tijdens netwerkbijeenkomsten bespreken we de ervaringen, we wisselen resultaten uit en we kunnen van elkaar leren”.

Bron: Stratech.nl