Omzet en levering op krediet daalt fors.

De Credit Managers’ Index (CMI) komt in januari uit op een nipt positieve score van 50,8, een forse daling ten opzichte van vorige maand en hiermee is de positieve trend van de afgelopen maanden gebroken.  Met name de kredietverstrekking en de omzet laten een stevige daling zien. Bedrijven zijn voorzichtiger geworden in het verstrekken van krediet. De banken waren al terughoudend waardoor de groei verder wordt belemmerd. Dat zien we deze maand ook terug in de daling van omzet. Ten aanzien van het absolute aantal faillissementen begint 2013 ook niet goed. In januari zijn er 958 faillissementen uitgesproken (bron: www.faillissementen.com). Dit zijn er 258 meer dan in december, een stijging van bijna 37 procent. Kortom een slechte start van 2013.

De gecombineerde Nederlandse index voor Januari 2013 komt uit op 50,8 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie). Deze uitkomst is 3.8 punten lager dan vorige maand, hiermee komt een einde aan een positieve trend die in oktober was ingezet. De oorzaak kan grotendeels worden gevonden in een verhoging van het aantal afgewezen kredieten en een verlaging van de uitstaande kredietlimiet. De deelindex voor omzet is ten opzichte van vorige maand stevig gezakt van 60,1 naar 45,0 en komt daarmee ver onder de groeigrens van 50. Daarentegen zijn als gevolg van een periode van positivisme de laatste 3 maanden de afschrijvingen op dubieuze debiteuren afgenomen. Het vervallen saldo staat ook nog op een respectabele 55,1 en het totaal geïncasseerde bedrag is ook nog steeds goed te noemen met een uitkomst van 59,0. Maar ook in deze twee belangrijke indicatoren zien we de cijfers dalen ten opzichte van vorige maand. Het aantal uitgesproken faillissementen dat met 37 procent is gestegen draagt zeker niet bij aan een positief gestemde toekomstvoorspelling. Een valse start of de eerste tekenen van een nieuwe zware periode?

De Credit Managers’ Index, deze maand voor de 25e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland al sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar derde partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.

Het volledige rapport van deze CMI kunt u opvragen via: www.cm-benchmark.nl

Bron: www.creditexpo.nl