PLANgroep en Zuidweg & Partners zijn gestart met Schulden.nl. Met dit initiatief gaan beide organisaties klanten met een betalingsachterstand snel en gratis hulp bieden. Aangesloten organisaties zoals verzekeraars, woningcorporaties en energiebedrijven betalen de dienstverlening. Zij verwijzen klanten met een betalingsachterstand meteen door naar Schulden.nl voor hulp. “We starten met een pilot om onze nieuwe aanpak te testen. Daarna kunnen alle schuldeisers zich aansluiten bij Schulden.nl”, vertelt Jacqueline Zuidweg, directeur van Zuidweg & Partners.

Waarom Schulden.nl?

“Meer dan een miljoen mensen heeft financiële problemen. Mensen met problematische schulden komen veel te laat bij de schuldhulpverlenende instanties terecht. Vanaf de constatering van de eerste betalingsachterstand duurt dat meestal enkele jaren. In deze periode wordt de schade voor alle betrokken partijen alleen maar groter. Met Schulden.nl doorbreken wij dit proces”, legt Anne-Mieke de Peuter uit, directeur van PLANgroep. Schulden.nl organiseert vroegsignalering van schulden via schuldeisers en biedt passende hulp aan de schuldenaar. Door snel in te grijpen is een achterstand vaak nog makkelijk op te lossen en worden problematische schulden voorkomen.

Hoe werkt Schulden.nl?

“We maken afspraken met de meest voorkomende schuldeisers in Nederland om snel hulp te kunnen bieden via Schulden.nl. Dit zijn bijvoorbeeld (zorg)verzekeringsmaatschappijen, energieleveranciers en banken”, licht Jacqueline Zuidweg toe. Bij een betalingsachterstand wijst de schuldeiser de klant op Schulden.nl. De klant meldt zich vervolgens zelf aan bij Schulden.nl. Binnen 48 uur volgt telefonisch contact en zoeken we direct met de klant naar een oplossing. Bij complexere betalingsachterstanden maakt Schulden.nl binnen twee weken een inventarisatie van de totale financiële situatie van de klant en biedt Schulden.nl de klant een oplossingsperspectief. Daarna volgt, indien noodzakelijk, warme doorverwijzing naar bijvoorbeeld de gemeente die de klant verder helpt.

PLANgroep en Zuidweg & Partners

Schulden.nl is een initiatief van PLANgroep en Zuidweg & Partners. Beide organisaties bieden al jarenlang schulddienstverlening aan in Nederland en werken voornamelijk voor gemeenten. PLANgroep richt zich hierbij op particulieren en Zuidweg & Partners richt zich op ondernemers en ex- ondernemers. Beide organisaties zijn lid van de branchevereniging voor schuldhulpverlening (NVVK). “Door onze jarenlange ervaring in de schuldhulpverlening zijn wij ervan overtuigd dat vroegtijdig ingrijpen veel leed kan voorkomen. Met Schulden.nl willen we dit realiseren”, verklaart Jacqueline Zuidweg. “Schuldeisers zijn erg enthousiast over deze nieuwe aanpak. Het lijkt alsof de tijd er rijp voor is om financiële problemen samen snel aan te pakken”, besluit Anne-Mieke de Peuter.

Bron: Plangroep