Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) ingegaan. Deze nieuwe wet helpt bedrijven om, zonder dat alle schuldeisers instemmen, toch een akkoord te bereiken op een schuldregeling.

De WHOA helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. Door hun schulden te saneren kunnen deze bedrijven door.

Stoppen zonder faillissement

Ook bedrijven die na de schuldsanering willen stoppen vanwege onvoldoende overlevingskansen hebben baat bij de WHOA. De wet stelt hen in staat om te stoppen met hun activiteiten en de overblijvende schulden te regelen zonder daarbij failliet te moeten gaan. Tot 1 januari 2021 gold dat er alleen een akkoord mogelijk was wanneer alle schuldeisers en aandeelhouders instemden. Wanneer 1 schuldeiser of aandeelhouder niet akkoord ging met een schuldregeling kon dit alsnog leiden tot een faillissement.

Ook voor zzp’ers

De WHOA is onderdeel van de Faillissementswet (Fw) en geldt ook voor eenmanszaken en zzp’ers. De ondernemer met schulden (de schuldenaar) kan het WHOA-traject zelf in gang zetten. Maar hij kan ook met hulp van een deskundige een akkoord voorbereiden en aanbieden aan zijn schuldeisers en aandeelhouders. Bij de voorbereiding van een akkoord deponeert de ondernemer een verklaring bij de griffier van de rechtbank waarin hij vermeldt dat hij met het WHOA-traject start. Een advocaat is nodig wanneer het homologatieverzoek bij de rechtbank wordt ingediend.

Laat je bijstaan

De WHOA-procedure biedt mogelijkheden voor bedrijven die in financiële problemen hebben, maar nog wel levensvatbaar zijn. De procedure is kort maar ook ingewikkeld. Het advies is om de ondernemer bij te laten staan door een insolventieadviseur voor ondernemers, een advocaat of een bewindvoerder Wsnp. Op de website van de Kamer van Koophandel staat een stappenplan dat ondernemers kunnen volgen.

Bron: NVVK