Tijdens Credit Expo op donderdag 28 oktober 2021 is het Schuldenknooppunt uitgeroepen tot winnaar van de Credit Management Innovation Award. Het Schuldenknooppunt, dat begin 2021 het licht zag, is trots op de door de jury uitgesproken waardering. De vakjury roemde de eenvoud van de oplossing in het ingewikkelde speelveld van schuldregelen. Daarnaast werd de manier waarop het Schuldenknooppunt tot stand is gekomen, in nauwe samenwerking met betrokken belanghebbenden, als zeer innovatief gezien. Ook Projectleider Marianne Oostrik kreeg complimenten voor haar doorzettingsvermogen en de manier waarop ze heeft geluisterd naar wat er nodig is in het veld.

De award is bedoeld voor organisaties die succesvolle innovaties tot stand brengen die leiden tot een bewezen doorbraak in het domein van credit management. De andere genomineerden waren Achmea en Invers. Met het gunnen van de prijs aan het Schuldenknooppunt geeft de vakjury een signaal aan de credit management branche om zo snel mogelijk aan te sluiten. Het aansluiten van veel partijen versnelt het proces van schuldregelen en verkleint de maatschappelijke kosten van schulden.

Genomineerden kregen tijdens de Credit Expo 15 minuten om hun cases te presenteren. Tijdens de pitch ging de nieuwe voorzitter van het Schuldenknooppunt, Evert-Jan Slootweg, in gesprek met Martin Neef, Head of Payment & Collections van Vattenfall. Vattenfall is een van de partijen die sinds het begin van het project betrokken is bij de ontwikkeling van het Schuldenknooppunt. Martin Neef over het Schuldenknooppunt:  “Massa = kassa, ik blijf het zeggen over het Schuldenknooppunt. Het gaat pas echt vliegen als we dit samen doen. Gemeenten sluiten zich al massaal aan. Daarom roep ik  schuldeisers op, wil je van de eindeloze stromen brieven en e-mails af, sluit je dan snel aan!”

Voorzitter Evert-Jan Slootweg: “Het winnen van de VVCM Credit Management Innovation Award is belangrijk voor het Schuldenknooppunt omdat hiermee het maatschappelijke belang van digitaal en gestandaardiseerd berichtenverkeer tussen schuldhulpverleners en schuldeisers wordt erkend. Twee partijen die ogenschijnlijk verschillende belangen hebben, werken door door deze innovatie sneller en efficiënter. Met als gevolg dat mensen met problematische schulden hun leven sneller op de rit krijgen. Het winnen van de award onderstreept ook het belang van cyberveiligheid. Het Schuldenknooppunt is veilig en voldoet aan de AVG. De award is een beloning voor dit initiatief dat laat zien dat private- en maatschappelijke belangen prima samengaan.”

Over het Schuldenknooppunt

Het Schuldenknooppunt is dé digitale oplossing voor de communicatie tussen schuldhulpverleners en schuldeisers om een schuldregeling te treffen. Aansluiten kan eenvoudig en snel via het webportaal. Wanneer partijen vlot aansluiten maakt het Schuldenknooppunt het treffen van een schuldregeling binnen 3 weken mogelijk. 

Samenwerking tussen schuldhulpverleners en schuldeisers 

Het Schuldenknooppunt is gestart als initiatief van de NVVK en de VNG en gerealiseerd met ondersteuning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het ontwikkelingstraject stond de samenwerking tussen schuldhulpverleners en schuldeisers centraal, zodat het Schuldenknooppunt aansluit bij de praktijk van beide partijen. Het beheer en doorontwikkeling van het Schuldenknooppunt is belegd bij stichting Schuldenknooppunt. Het bestuur wordt naast een onafhankelijke voorzitter gevormd door schuldhulpverleners en schuldeisers: de NVVK, de VNG, de Schuldeiserscoalitie, de LVLB (Landelijke Vereniging van Lokale Belastingorganisaties), de NVI (Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen) en de KBvG (Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders).

Bron: Schuldenknooppunt