De kosten die de overheid moet betalen om de schulden te financieren zijn de afgelopen tien jaar verdubbeld voor ontwikkelingslanden met de laagste inkomens. Corona heeft dit proces verder versneld. Volgens de researchafdeling van Euler Hermes kan hierdoor een onhoudbare situatie ontstaan.

+5,5% economische groei in 2021

Ondanks het wereldwijde economische herstel wordt verwacht dat de schuldenlast in de minst ontwikkelde landen verder zal toenemen. Naar schatting hebben deze landen minimaal 450 miljard dollar nodig om geslonken deviezenreserves weer op te bouwen en om de langdurige gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Bij beperkt economisch herstel zullen financieringscondities verslechteren waardoor liquiditeitsproblemen ontstaan. Als er geen alomvattende oplossing komt voor de schuldenlast, kan dat leiden tot permanente wereldwijde divergentie tussen rijke en arme landen.

Lopende schuldsaneringen zullen onvoldoende blijken

Recente initiatieven van het IMF en G20 (Debt Service Suspension Initiative) brengen slechts tijdelijk verlichting. Door de toename van particuliere en commerciële schulden wordt de schuldsanering bemoeilijkt en is er minder ruimte voor schuldkwijtschelding. Verwacht wordt dat de internationale gemeenschap zal ingrijpen om de nodige liquiditeitsverlichting te brengen. Maar een overkoepelende oplossing biedt dit niet.

Schuldkwijtschelding zal landen slechts tijdelijke financiële verlichting brengen. De belangrijkste oorzaken van de onhoudbare schuldopbouw worden hierdoor niet aangepakt. Opkomende landen zullen structurele problemen moeten aanpakken zoals slecht georganiseerde belastinginning, inefficiënte overheidsuitgaven, corruptie, slecht bestuur, etc.

Lees het complete rapport ‘Emerging markets debt relief (EN)’

Bron: Euler Hermes