Vanuit de GIDS-regeling (Gezond in de stad) krijgen 164 gemeenten van het Rijk 70 miljoen euro, verdeeld over een periode van vier jaar. Het geld is bedoeld om via een integrale aanpak sociaal-economische gezondheidsverschillen terug te dringen.

Het is met name de bedoeling om mensen met een lage opleiding en een laag inkomen te bereiken. Deze mensen kampen vaak met gezondheidsachterstanden. Ook statushouders zijn onderdeel van deze groep. Ook zij kunnen te maken krijgen met stress als gevolg van problematische schulden.  Pharos en Platform 31 ondersteunen gemeenten hierbij via het stimuleringsprogramma ‘Gezond in …’ Dit stimuleringsprogramma loopt van 2014-2018.

 

Schulden statushouders

 

Statushouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen inburgering en moeten die zelf betalen. Zij kunnen daarvoor een lening aangaan. Daarbovenop mag elke asielmigrant nog eens 10.000 euro lenen. Dit is een fors bedrag dat uiteindelijk wel terugbetaald moet worden.

 

Statushouders beginnen hun leven hier dus al met schulden. En dat kan leiden tot stress en bijbehorende gezondheidsproblemen. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat mensen met problematische schulden zich vooral richten op de korte termijn, waardoor structurele oplossingen niet aan bod komen.

Meer informatie

Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)