In 2015 hebben zich meer dan 90.000 huishoudens gemeld bij schuldhulpverleners. Deze huishoudens hadden gemiddeld bijna € 43.000 schuld en te maken met 14 verschillende schuldeisers. 1 Zodra de aanvragen in behandeling zijn genomen nemen de schuldhulpverleners schriftelijk contact op met alle schuldeisers. Doel daarvan is de schuldeisers op de hoogte te stellen van de aanvraag en inzicht te krijgen in de hoogte van de vorderingen. Over en weer ontstaat een grote papierstroom, waarbij het dan vaak nog zo is dat er incassobureaus of deurwaarders zijn ingeschakeld die ook weer op de hoogte gesteld moeten worden. Dit heeft veel onnodig tijdverlies tot gevolg, los nog van de vele ergernis die over en weer ontstaat omdat er vertraging ontstaat in het traject.

Schuldzorg is een nieuwe dienst die namens schuldeisers de administratieve behandeling ondersteunt van schuldhulptrajecten. Per 1 september 2016 is Schuldzorg gestart met haar activiteiten.

Schuldzorg behandelt namens schuldeisers vorderingen die in beheer zijn bij schuldhulpverlenende instanties. Schuldzorg is intermediair tussen de schuldeiser en de schuldhulpverlenende instantie. Belangrijkste doelstelling is om het administratieve proces vloeiend en snel te laten verlopen zodat alle aandacht gegeven kan worden aan een oplossing van de schulden en gedragsverandering bij de schuldenaar. Daarnaast beoordeelt Schuldzorg of voorgestelde schuldenregelingen voldoende zijn onderbouwd en compleet zijn. Schuldzorg zit niet op de stoel van de schuldhulpverlenende instantie, maar bewaakt de financiële en maatschappelijke belangen van partijen. Knelpunten in de processen worden gesignaleerd en gedeeld met schuldeisers en schuldhulpverleners.

Schuldzorg is een initiatief van incasso-en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn , Career Control en Cactus Credit Concepts and Strategies. Deze drie partijen hebben maatschappelijke verantwoordelijkheid, kwaliteit en innovatief vermogen hoog in het vaandel staan.

Bron: www.creditexpo.nl