De kosten voor een gerechtelijke procedure zijn aanzienlijk en niet altijd te incasseren.

Steeds vaker krijgen we dan ook de vraag vanuit de markt of wij een oplossing hebben, zodat de kosten verlaagd worden en het resultaat voor opdrachtgever en incassobureau minimaal gelijk blijft. Daarnaast merken we dat er behoefte is aan meer inzicht, zowel op dossier- als op totaalniveau.

Daarom heeft Focum een scorecard ontwikkeld, speciaal gericht op het selecteren van vorderingen waarbij een gerechtelijk traject waarde toevoegt. De ervaringen met deze scorecard zijn zeer positief. De besparing in kosten loopt op tot tientallen procenten, terwijl het resultaat stijgt. Daarnaast levert onze scorecard een effectiever proces op, doordat er minder handelingen nodig zijn. Immers, minder overdrachten betekent minder acties en minder acties betekent zowel winst voor het incassobureau als voor de opdrachtgever!

Focum kan de resultaten inzichtelijk maken via een online dashboard en rapportages, zodat u overal en altijd direct inzicht heeft in de toegevoegde waarde van het gerechtelijke traject.

Bron: Wilt u ook inzicht in de toegevoegde waarde van het gerechtelijk traject? Bent u op zoek naar kostenverlaging en verhoging van het netto resultaat? Neem dan contact op met Werner Bredemeijer van Focum op 038-467 24 00.