Credit Expo 2023 | Dinsdag 7 november | 1931 ‘s-Hertogenbosch
Seminar: Ministerie van Justitie en Veiligheid | 15:15 – 15:45 | Dexter 15
Sprekers: Clemijns Voogt (Inspectie JenV), Barend Sluijter (ministerie van JenV) en Nico Rijnbende (Justis)

Wet kwaliteit incassodienstverlening van start in 2024. Wat moet u weten?

Duurzaamheid betekent ook: maatschappelijk verantwoord incasseren. Per 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) in werking. De wet verplicht buitengerechtelijke incassodienstverleners – die namens een derde partij schulden innen bij consumenten- zich te registreren. Ook moeten incassodienstverleners aan kwaliteitseisen voldoen. Zo moeten zij onder meer heldere informatie geven, hun klantdossiers op orde hebben en netjes omgaan met schuldenaren. Meer weten wat de nieuwe wet voor uw organisatie betekent? Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (verantwoordelijk voor de opstelling van de wet), Screeningsautoriteit Justis (beheerder incassoregister) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (verantwoordelijk voor toezicht en handhaving) vertellen u tijdens deze sessie graag meer. Daarnaast kunt u tijdens Credit Expo de hele dag informatie over de Wki verkrijgen bij standnummer 21.

Alle seminars zijn gratis toegankelijk. U hoeft zich niet apart aan te melden. Er geldt ‘vol is vol’. Zorg dat u op tijd bij de zaal aanwezig bent om verzekerd te zijn van een plaats.