De Eerste Kamer heeft vandaag tegen een motie gestemd om ongelijke behandeling van sociale huurders bij corporaties en particuliere verhuurders tegen te houden. Hierdoor kunnen sociale huurders bij particuliere aanbieders een hogere huurverhoging krijgen dan bij corporaties.

De SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie stemden wel voor gelijke behandeling van sociale huurders. De overige partijen in de Eerste Kamer stemden tegen.

Ongelijke behandeling

Bij corporaties mogen de huren vanaf 2017 gemiddeld maximaal 1% boven inflatie stijgen. Bij particuliere verhuurders is dit 2,5%. Eerder uitte de Eerste Kamer forse kritiek op de ongelijke behandeling van huurders die mogelijk wordt met de Wet doorstroming huurmarkt. De Woonbond vindt het teleurstellend dat de Eerste Kamer niet kiest voor gelijke behandeling en tegen de forse huurstijging van deze groep huurders.

Meer huur voor minder huis

Uit onderzoek van de Woonbond is gebleken dat sociale huurders in de particuliere sector vaak al veel meer betalen voor minder kwaliteit. Gemiddeld betalen huurders een 10% hogere huur, voor een woning waarvan de kwaliteit gemiddeld 10% lager is. Deze scheve verhouding neemt alleen maar toe nu er hogere huurverhogingen mogen worden gevraagd.

Stop verkoop corporatiewoningen aan particulieren

De Woonbond roept huurdersorganisaties een negatieve zienswijze uit te brengen bij verkoop van corporatiewoningen aan particuliere verhuurders. De Woonbond vindt dat verkoopregels moeten worden aangepast waardoor huurdersorganisaties een veto kunnen uitspreken tegen verkoop.

NL-400x400-Huurincasso-Congres-B

Bron: woonbond.nl